Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Assisterende enhetsleder 

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Enhet for alderspsykiatri og kognitiv svikt er en alderspsykiatrisk enhet med 10 senger med hovedfokus på psykiatriske pasienter over 65 år og poliklinikk. Enheten er en utrednings- og behandlingsenhet.

Vi har ledig følgende stilling:

 • 100 % stilling som assisterende enhetsleder. 

Tiltredelse etter avtale. 

Ved intern ansettelse vil annen stilling kunne bli ledig. Oppgi i søknaden dersom det er av interesse. 

Mars 2023 flytter vi inn i Nybygg psykisk helse Kristiansand (NPK) på Eg - et moderne sykehus som legger godt til rette for behandling og et sterkt faglig miljø blant ansatte. Her vil det være til sammen åtte enheter, hvor syv er for voksne og èn for barn og unge. Behandlere vil være knyttet til stort fellesareal i 2. etg med mulighet for tett samarbeid.

Som nyansatt får du god opplæring, introduksjonskurs og tett oppfølging.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

  Assisterende enhetsleder har oppgaver delegert av enhetsleder og fagteam knyttet til faglig og administrativ daglig drift av enheten. I tillegg skal assisterende enhetsleder bistå enhetsleder med å lede enhetens daglige drift med ansvar for å koordinere og tilrettelegge arbeidsoppgaver i samsvar med personalets kvalifikasjoner og pasientens behov. Arbeidsoppgavene omfatter også delegerte oppgaver knyttet til HMS-systemet, fagutvikling, økonomiforvaltning og annen personaladministrasjon. Assisterende enhetsleder samarbeider med 1. linjetjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere. Du vil arbeide tett med enhetsleder og fungere som stedfortreder i dennes fravær. Assisterende enhetsleder vil ha ansvar for forbedringsprosjekter og fagutvikling i samarbeid med enhetsleder. Andre arbeidsoppgaver er pasientoppfølging i form av tilretteleggelse og utførelse av miljøterapi. Dette innebærer stor grad av tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt. Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier/vernepleier gjerne med spesialisering.
 • Ønskelig med ledererfaring og/eller relevant lederutdanning
 • Ønske om erfaring innen fagfeltet alderspsykiatri
 • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter. 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en person som har god arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og målrettet i sitt arbeid.
 • Vi ønsker en som kan lede på en samlende måte.
 • Vi vektlegger evne til å arbeide selvstendig og at du evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Det er en forutsetning at du har gode kommunikasjonsevner og er engasjert. Som assisterende enhetsleder er det viktig å ha gode samarbeidsevner.
 • Som ansatt ved Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker vi at du tar medansvar for enheten og avdelingens totale drift.

Vi tilbyr:

Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Arbeidsmiljøet vårt er preget av respekt og vi utvikler sammen en arbeidsplass og et sykehus vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt. Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og utdanning ved vårt sykehus. Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP ( 2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte. Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.