Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Assisterende Divisjonsdirektør Facilities Management

Offentlig forvaltning

FM divisjonen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er i utvikling og skal suppleres med en assisterende divisjonsdirektør.

Vi ser etter deg som har ambisjoner på vegne av FM-faget og motiveres av å jobbe med utvikling av FM området. Som en av landets største sykehusorganisasjoner er mulighetsrommet for å påvirke nettopp utvikling av – og innholdet i FM’s rolle og funksjon veldig stort. FM ved Ahus har mange tjenester som understøtter komplekse pasientforløp. Det er stor grad av intern produksjon med relativ høy grad av integrasjon med kjernevirksomheten. Det er en stabil organisasjon med svært mye fagkunnskap og ikke minst sykehuskunnskap.  

I Facilities Management divisjonen er utvikling av tjenester enkeltvis og samlet opp mot klinikken svært sentralt. Vi ønsker å være støtteorganisasjonen som sørger for at klinikken tilbys de meste relevante og konkurransedyktige FM tjenestene kommende år. Tjenestene vi tilbyr må utvikles i en kontekst som preges av svært høy medisinsk, teknologisk og bygningsmessig utviklingstakt. Vi er en stor organisasjon i antall ansatte så vel som vi har et omfattende tjenestespekter med rundt 35 tjenester fordelt på 7 avdelinger som dekker områdene eiendom, drift og vedlikehold, renhold, mat, logistikk, sikkerhet og barnehager og 700 ansatte. 

Som assisterende divisjonsdirektør får du en sentral rolle i å bistå divisjonsdirektøren i utviklingen av divisjonen, så vel som å sørge for god virksomhetsstyring. Stillingen krever personlig driv og god struktur. Assisterende divisjonsdirektør vil være leder for divisjonens utviklings- og stabsenhet med 5 ansatte. Assisterende divisjonsdirektør rapporterer til, og samarbeider tett med divisjonsdirektør. I stillingen er du divisjonsdirektørens stedfortreder og deltar i divisjonens ledergruppe.
 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole/universitet/master
 • Relevant ledererfaring fra Facilities Management eller relatert virksomhet innen eiendom og servicefunksjoner
 • Motiverende og effektiv leder både som linjeleder og prosjektleder
 • Demonstrert evne på muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Sterk på planlegging og prioritering

Personlige egenskaper:

 • Du er kjent for å ta initiativ og for din evne til å gjennomføre prosjekter sammen med andre.
 • Du har evne til å få til resultater med både eget team og i samarbeid med andre enheter.
 • Du er systematisk og sterk på gjennomføring og oppfølging.
 • Du er mer opptatt av å gjøre de riktige tingene enn å gjøre ting riktig.
 • Du skaper energi rundt deg.  

Vi tilbyr:

 • En viktig, krevende og spennende stilling med stor samfunnsmessig betydning
 • Du får muligheten til å bli en svært sentral person i arbeidet med å videreutvikle Facilities Management
 • Du blir en del av en stor organisasjon som hver dag jobber for å skape arenaen som understøtter klinikkens arbeid med pasientbehandling og forskning.
 • Gode velferdstilbud for ansatte og bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • God pensjonsordning.