Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Assisterende avdelingssykepleier

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som er sykepleier som trives med å koordinere en travel sengepost. 

Det vil innebære å kunne gjøre raske vurderinger, samt ha god samarbeidsevne med tverrfaglig personalet.  

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering utreder og behandler pasienter med akutt hjerneslag, akutt geriatriske problemstillinger og pasienter med nevrologiske sykdommer. Seksjonen legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse og fokus på en effektiv og kvalitetsmessig pasientbehandling.
For tiden er det tverrfaglig behandlingsmøte med forskjellige profesjoner hver tirsdag og torsdag, og hver onsdag er det intern undervisning som ledes av vår fagsykepleier.

Har du lyst til å bli en del av vårt tverrfaglige team og en bidragsyter til vårt gode arbeidsmiljø?

Vi behandler akutte slagpasienter etter nasjonale og internasjonale retningslinjer:
- Trombolysebehandling
- Overvåkning på akuttstue
- Tidlig tverrfaglig rehabilitering med fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, lege og sykepleier

Vi mottar geriatriske pasienter med akutt funksjonssvikt og arbeider etter den geriatriske modellen:
- Diagnostisering i akuttfase
- Tverrfaglig utredning og behandling
- Stort fokus på pasientens videre forløp  

Vi har samarbeid med vår geriatriske poliklinikk. GSR er en spennende seksjon, hvor du som sykepleier får varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det legges stor vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø.

Vi er opptatt av:
- Fagutvikling
- Sykepleie med helhetlig tilnærming
- Åpenhet, respekt og engasjement.

GSR er en avdeling med stor takhøyde, latteren sitter løst, vi gjør mye sammen; bla.a. reiser sammen og løper stafetter. De ansatte på GSR er aktive og er bl.a. glade i å bake, strikke og snakke om sport.  

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Det er ønskelig med klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Søkere med kompetanse på- og erfaring med akutte hjerneslagpasienter vil bli prioritert.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, samt gode PC kunnskaper er et krav. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er en god teamarbeider, samarbeidsvillig, men også kunne jobbe selvstendig
 • Er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver på tvers av fagområder og trives i et travelt arbeidsmiljø
 • Er ansvarsbevisst og strukturert og har høy arbeidskapasitet
 • Er stabil og tilstedeværende
 • Har respekt for hver enkelt pasient, samt evne til å ivareta og håndtere pasienter og ansatte på en god måte
 • Ønsker og evner å ta imot veiledning
 • Har godt humør og vil bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035