Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Assisterende avdelingssykepleier

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved post 6 Infeksjon-, nyre- og gastromedisin søker vi nå assisterende avdelingssykepleier, fast stilling.

Stillingen består av 85 prosent lederstøtte og 15 prosent klinisk arbeid (arbeid hver tredje helg). Du vil være en del av postens lederteam sammen med avdelingssykepleier og fagsykepleiere.
Arbeidsoppgavene er varierte, men med stort fokus på bemanningsplanlegging, drift og kompetanse.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæring.

Du må være faglig engasjert, kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver:

 • Turnusplanlegging
 • Personalansvar for assistenter og ekstravakter
 • Lagspiller i lederteamet
 • Delegerte oppgaver fra avdelingsleder

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Ledererfaring er ønskelig men ikke et krav
 • Kjennskap til arbeids- og turnusplanleggingssystemet Gat
 • Erfaring fra gastro- eller infeksjonspasienter er en fordel, men ikke et krav
 • Faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger


For spørsmål om stillingen kan du kontakte avdelingssykepleier Caroline Hammer, tel. 905 68 644.