Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Assisterende avdelingssykepleier

Offentlig forvaltning

Generell indremedisinsk sengepost har 24 senger. Vi behandler pasienter innen områdene gastroenterologi, onkologi, hematologi, palliasjon, endokrinologi og nefrologi. Vi har et godt tverrfalig samarbeid med leger, palliativt team, smerteteam, fysioterapeuter, sosionomer, prest m.fl.

 Vi har ledig 100 % fast stilling for assisterende avdelingssykepleier som har interesse for å jobbe med systemer, drift, personal og pasienter/pårørende på indremedisisk sengepost. For tiden er det dagarbeid med arbeid hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver:

 • I samarbeid med avdelingssykepleier har assisterende avdelingssykepleier blant annet ha ansvar for:
 • Daglig drift av avdelingen, turnus- og vaktbok.
 • Koordinere seksjonen på dagtid.
 • At sengepostens kompetanse og drift opprettholder gjeldende kvalitetskrav, internkontrollsystemer, avdelingens målsetting, lokale /sentrale retningslinjer og lovverk.
 • Arbeide kontinuerlig for å sikre en god sykepleiefaglig standard.
 • Følge opp pasienter og pårørende og delta i seksjonens daglige gjøremål.
 • At avdelingen drives innenfor tildelte økonomiske rammer

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring
 • God IKT-kompetanse. Du bør beherske de vanligste dataverktøy inkludert DIPS og GAT. Opplæring vil bli gitt.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig, utenlandske søkere må dokumentere bestått B2 test i norsk (tidligere Bergens testen)

Personlige egenskaper:

 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
 • Du er en god teamleder og teamarbeider
 • Du er ansvarsbevisst med høyt nærvær
 • Du er løsningsorientert og fleksibel
 • Du er strukturert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du bidrar til et godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Du kan veilede og inspirere dine kollegaer
 • Du er helsemessig skikket til å utføre arbeidet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et positivt, aktivt og godt arbeidsmiljø.
 • Dyktige kollegaer og høyt fagnivå.
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler