Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Assisterende avdelingssjef

Offentlig forvaltning

Avdeling akuttmottak har ledig stilling som assisterende avdelingssjef og søker en erfaren, engasjert og initiativrik medarbeider til støtte og utviklingsfunksjoner i avdelingssjefens ledergruppe.

Avdeling akuttmottak er en del av klinikk for akuttmedisin, og består av seksjon akuttmottak, og seksjon observasjon og akuttkirurgi. Seksjon akuttmottak mottar pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, diagnostikk, behandling og observasjon. I seksjon observasjon og akuttkirurgi observeres og behandles pasienter som trenger en observasjonstid for å beslutte innleggelse eller hjemsendelse. I tillegg er det en seksjon for merkantilt personell som understøtter aktiviteten i akuttmottaket 24/7. I vår avdeling møtes mange fagområder, og prioritering og håndtering av dilemmaer er en del av daglig drift. Legene som jobber i akuttmottaket er organisert i respektive fagklinikker. 

Som assisterende avdelingssjef inngår du sammen med seksjonsledere i avdelingssjefens ledergruppe. Stillingen innebærer faste ansvarsområder og varierte oppgaver som vil følge den utviklingen og behov som avdelingen til enhver tid har. Vi ønsker deg som vil bidra til utvikling av avdeling akuttmottak slik at vi blir bedre, og som er motivert til å møte fremtidens muligheter og utfordringer sammen med oss. 
 

Arbeidsoppgaver:

 • Stedfortreder for avdelingssjef ved avdelingssjefens fravær
 • Bidra til forsvarlig pasientbehandling, pasientflyt og godt arbeidsmiljø
 • Bidra til god samhandling og samarbeid med seksjonsledere og relevante samarbeidspartnere 
 • Representere avdelingen i ulike arbeidsgrupper, råd, utvalg og møter
 • Utføre saksbehandling, referatføring, rapportering  og oppfølging av ulike driftsoppgaver
 • Ansvarlig for oppfølging og vedlikehold av avdelingens kvalitetssystem, avvikshåndtering, risikovurderinger og handlingsplaner
 • Lede og bidra i endringsprosesser, forbedrings- og prosjektarbeid
 • Være en støttespiller og rådgiver for avdelingssjef

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen helsefaglig område fra høyskole og /eller universitet
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten 
 • Erfaring fra saksbehandling, oppfølging av kvalitetssystem/prosedyreverk og avviksbehandling
 • Ønskelig med erfaring fra og interesse for kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Ønskelig med erfaring med ressursstyring
 • God kunnskap om og evne til å ta i bruk administrative IKT verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Er reflektert, strukturert og har gjennomføringsevne
 • Er åpen og nysgjerrig, endringsvillig, liker å tenke nytt og har evne til å motivere andre
 • God organisasjonsforståelse med evne til å tenke helhetlig og finne løsninger sammen med andre
 • Må være fleksibel og trives med å jobbe i et miljø med høyt tempo og mange parallelle arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende stilling med varierte arbeidsoppgaver i et moderne sykehus.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med mange faglig dyktige og engasjerte kolleger
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon, som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • Mulighet for deltagelse på sykehusets lederprogram
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP 

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.