• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4077837
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Assisterende avdelingsleder i hjemmesykepleien

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.   

Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner. 

Vi har rundt 650 aktive brukere som i dag ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. For å kunne gi pasientene bedre oppfølging og de ansatte økt kontinuitet i arbeidet er vi inne i en spennende prosess hvor 4 grupper skal bli til 3 avdelinger, med to team i hver avdeling. I den forbindelse styrker vi ledelsen med en assisterende avdelingsleder i hver avdeling.  

Enheten drifter flere prosjekter mot sårbare eldre, vi drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi er sentrale i prosjektet «VKA fase 2»; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging. Videre jobber vi med innføring av ulik velferdsteknologi. 

 

Ledige stillingsstørrelser og typer: 

100 % fast stilling som assisterende avdelingsleder i hjemmesykepleien. 

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Som stedfortreder vil du være en del av lederteamet og fagteamet ved avdelingen. Oppgaver vil være knyttet mot daglig drift og koordinering av pasientflyt. Stillingen innebærer avdelingsleders oppgaver når avdelingsleder ikke er til stede. 

 • Ansvar for daglig drift og koordinering, fordeling av arbeidsoppgaver i avdelingen 
 • Koordinere og ha særskilt ansvar for opplæring og oppfølging av studenter, lærlinger, elever og nytilsatte i enheten. 
 • Overordnet ansvarlig for Iplos/Adl 
 • Avviksoppfølging  
 • Bidra på personalmøter sammen med avdelingsleder. 
 • Ansvar for å holde fagmøter i egen avdeling sammen med avdelingsleder. 
 • Delta i budsjett- og resultatplanlegging sammen med avdelingsleder 
 • Stillingen innebærer dagarbeid med for tiden hver 4. Helg 

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, gjerne med videreutdanning innenfor ledelse eller relevante fagområder som klinisk sykepleie, demens, rus eller psykiatri 

 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Gode datakunnskaper og evnen til å sette seg inn i nye programmer 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner  
 • Ønskelig med erfaring fra lignende arbeid 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med planlegging av arbeidslister og turnusplanlegging 
 • Sertifikat på bil 

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø 

 • Uredd, fleksibel, tilpasningsdyktig og løsningsorientert 
 • Trives med å jobbe i et team 
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø  
 • Interesse for ledelse, personalutvikling, samhandling, koordinering og planlegging 
 • Åpen og nysgjerrig på nye oppgaver og utfordringer 
 • Personlig egnethet vektlegges 

 

Vi kan tilby: 

 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei. 
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du Fokus på kompetanseheving og forbedring 
 • Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid 
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover 
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer 

 Gode lønnsbetingelser: 

 1. Egen avlønning i stillingen 

 1. Mulighet for lønnet permisjon og dekning av utgifter til deltidsstudier innenfor demensomsorg, psykiske lidelser, rus, akutt geriatri, kreftomsorg/lindrende behandling og velferdsteknologi i tråd med enhetens kompetanseplan. Det vil kunne kreves bindingstid ved gjennomføring av studier dekket av arbeidsgiver. 

 1. For sykepleiere som ønsker å flytte til kommunen vil vi bistå med å finne bolig, flytting og annen praktisk informasjon/ bistand i forbindelse med flytting. Den aktuelle personen vil få en kontaktperson som bistår med dette. Nærmere informasjon og dialog om dette gis i forbindelse med intervju.  

 

Er du glad i å jobbe med kollegaer, fag og planlegging 

Er du tydelig, rettferdig og pålitelig?  

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?  

Da ønsker vi deg som assisterende avdelingsleder i hjemmesykepleien! 

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Gyldig politiattest må framvises før oppstart i stillingen

Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4077837
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune