Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Elverum kommune

Assisterende avdelingsleder

Offentlig forvaltning

 

Vår dyktige assisterende avdelingsleder skal slutte og vi søker nå etter hennes etterfølger.
Vi søker en sykepleier/ vernepleier med videreutdanning i rus og/eller psykisk helse, eller annen relevant videreutdanning.

Stillingen er tilknyttet Øvre Sandbakken som er et døgnbemannet tilbud for personer over 18 år med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.
Vi søker etter en person som er fremoverlent og som ønsker å bidra til den faglige utviklingen av tjenesten.
Tjenesten skal yte hjelp etter Lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste til brukere med nedsatt funksjonsevne som følge av psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. Brukerne har sammensatte og langvarige behov som krever faglige og dyktige ansatte. Vi ønsker å ha en recovery-orientert tilnærming til brukerne og legger stor
vekt på å tilrettelegge for mestring.

Avdeling rus og psykisk helse er en stor og kompleks avdeling som inneholder bofellesskap, hjemmetjenester, poliklinikk, rustjenester og værested for mennesker med ruslidelse. Vi har en stor og tverrfaglig sammensatt ansattgruppe og også svært mange brukere med forskjellig problematikk. 

Enheten Rus og psykisk helsetjeneste er underlagt sektor for Pleie og omsorg i Elverum kommune.
Elverum kommune har et verdigrunnlag som bygger på åpenhet, ærlighet og respekt. Det kreves høy etisk standard.

 Stillingen innebærer stor grad av selvstendighet og omfatter et bredt arbeidsområde. I tillegg til å være leders stedfortreder, så forventes det at den som innehar stillingen kan jobbe i team med leder, og sammen med denne koordinere og drifte tjenesten i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter. Du må kunne bidra til utarbeidelse av turnuser og arbeide i Gat. Stillingen innebærer veiledningsansvar, samt ansvar for at rutiner og kvalitetssystemer er oppdatert og at de følges.
Assisterende avdelingsleder er en viktig person i ledelsen av avdelingen og er dermed også en viktig medspiller ved å bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsoppgaver:

 • Assisterende avdelingsleder rapporterer til avdelingsleder.
 • Sammen med avdelingsleder lede og videreutvikle avdelingen.
 • Oppfølging av oppgaver delegert fra avdelingsleder og samarbeide med denne om fagutvikling.
 • Ansvar for fagutvikling, undervisning og veiledning i avdelingen i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
 • Sørge for at tjenesten til pasientene koordineres iht. gjeldene lover, forskrifter og prosedyrer.
 • Ansvar for daglig drift av bofellesskapet og hjemmetjenesten. 
 • Bistå leder med utarbeidelse av turnus og innleie i gat
 • Oppfølging og medvirkning i utvikling av rutiner og kvalitetssystemer.
 • Koordinere og tilrettelegge for praksisperioder for studenter og elever. 
 • Samarbeid med andre for å utvikle best mulig tjenester og utnytte ressursene optimalt.
 • Stedfortreder for avdelingsleder. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 •  Videreutdanning innen rus/psykisk helse eller annen relevant videreutdanning
 • Politiattest gyldig siste tre måneder
 • Førerkort klasse B
 • Gode fremstillingsevner, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra arbeide med psykisk helse/rus

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med administrative oppgaver
 • Ledererfaring og gjerne lederutdanning

Personlige egenskaper:

 • Selvstendighet
 • Struktur og målrettethet
 • Ansvarsbevisst
 • initiativrik og løsningsorientert
 • Handlekraftig
 • Lojalitet til de avgjørelser som er tatt
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Lønn i tråd med gjeldende lover og avtaleverk
 • Offentlig tjenestepensjon
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et aktivt og positivt miljø som er i kontinuerlig utvikling