Ledig stilling

Oslo kommune

Assisterende avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv.

Frydenberg ungdomsinstitusjon har plass til 6 ungdommer i alderen 13 - 18 år som har behov for omsorg med miljøterapeutisk tilrettelegging. Vi søker å gi ungdommene utfordringer og mestringsopplevelser, med utgangspunkt i den enkelte ungdoms ressurser. Vi jobber med verdiarbeid samt å styrke ungdommens opplevelse av egenverdi. Vi har også fokus på familiearbeid. Frydenberg har særskilt kompetanse på oppfølging av ungdom med ulik etnisk og kulturell bakgrunn. Vi har en traumesensitiv og tilknytningsorientert faglig tilnærming. Våre ungdommer trenger trygge og tålmodige voksne som har stå-på-vilje og som bryr seg om dem

Vi har en ledig stilling som assisterende avdelingsleder. Denne skal, sammen med avdelingsleder, sikre høy faglig kvalitet og at barn og unge har trygge rammer under oppholdet. Vi står foran en spennende tid med implementering av standardisert forløp. Overordnede oppgaver er i samarbeid med avdelingsleder å planlegge, organisere og videreutvikle det miljøterapeutiske arbeidet ved institusjonen, og påse at tiltaket drives i henhold til forskrifter og gjeldende lovverk. Assisterende avdelingsleder har stedfortrederfunksjon.

OBS: Intervjuer vil bli avholdt 30. september. Attester og vitnemål skal lastes opp i WebCruiter sammen med søknaden. 

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av institusjonen i samarbeid med avdelingsleder, etter Kvalitetsforskriften og Rettighetsforskriften
 • Planlegge og følge opp turnusplan i GAT
 • Samarbeid med barneverntjenesten, skole, familie og andre i barn og unges nettverk 
 • Utvikle og kvalitetssikre det miljøterapeutiske arbeidet
 • Oppgaver knyttet til godkjenning, tilsyn og kontroll
 • Kvalitetssikre skriftlig dokumentasjon og rapporter
 • Rekruttering, veiledning og oppfølging av medarbeidere

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernspedagog eller sosionom. Annen høyskoleutdanning i sosialfag eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå kan komme i betraktning
 • Bred erfaring fra arbeid med ungdom
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Tilfredsstillende politiattest kreves før ansettelse. Attesten skal ikke vedlegges søknaden
 • Førerkort kl B

  Det er i tillegg ønskelig at søker har:
 • Lederutdanning/-erfaring
 • Veiledningsutdanning/-erfaring
 • Relevant videreutdanning
 • Erfaring med bruk av GAT og BIRK

Personlige egenskaper:

 • Trygg i rollen som fagperson og leder
 • Kunne stå i krevende situasjoner over tid
 • Evne å arbeide selvstendig og under høyt arbeidspress
 • Evne til å organisere og strukturere arbeidet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og med god omstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Lønnstrinn 45-47 i Oslo kommunes regulativ (p.t. kr. 646 800-kr. 672 700,-) etter kvalifikasjoner
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din lønn til pensjonsinnskudd