• Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  05.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4360, VARHAUG

  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5647919
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune
 • Oppdatert 20.03.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hå kommune

Assisterande styrar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Då vil me gjerne ha deg med på laget i Vigre natur og friluftsbarnehage. Frå 01.08.24 har me ledig ein 100 % fast stilling som assisterande styrar, med spesielt fokus på språkutviklande arbeid i barnehagen. 30 % av stillinga er som assisterande styrar og 70 % av stillinga er som pedagogisk leder. Del av stillinga som assisterande styrer kan variere frå år til år etter barnetalet.
Kven er du?
Du er opptatt av faget, pedagogisk leiing og oppdatert på ny kunnskap.
Du ser det beste i kvart enkelt barn og brenn for å gi barna ein kvardag fylt av magi og eventyr.
Du er romsleg, trygg, ansvarsfull og god på leik og samspel.
Du kan skape gode relasjonar til barn, foreldre og kollegaer og inkluderer alle med varme og respekt.
Du blir ein del av ei triveleg personalgruppe med folk i alle aldrar. I barnehagen arbeider me for at det skal vera godt å gå på jobb. Me støttar kvarandre, lærer av kvarandre og har det gildt saman.
Å jobba i barnehage er verdas viktigaste og beste jobb, men det er og ein utfordrande jobb. Derfor treng me deg som er god til å samarbeida med både foreldre og medarbeidarar og som vågar å ta tak i vanskelege samtaler og konfliktar.

Ut på tur
Barnehagen har fire avdelingar. Slagordet vårt er «Lek og lyst langs Jærens kyst» og visjonen vår er «Sammen i undring, lek og mestring».
Barnehagen er ofte på tur i nærområdet og me har dagar me flytter avdelingane ut og har barnehage ved Grødalandstunet, Obrestad havn, Jærmuseet, Hå gamle prestegard eller Vigreskogen. Desse dagane henter og leverer foreldra på staden me er.

Dine arbeidsoppgåver
• Administrative oppgåver
• Delta i barnehagens endrings- og utviklingsarbeid
• Systemretta arbeid
• Leiing av kunnskap
• Omsorg for det enkelte barn og barnegruppa
• Delta aktivt i leik og aktivitetar saman med barna
• Planlegga, gjennomføra, dokumentera, og evaluera pedagogisk arbeid knytt til språkutviklande arbeid i barnehagen
• Halde deg fagleg oppdatert og dela fagleg kunnskap med kollegaer
• Vera ein god rollemodell og rettleiar
• Bidra til eit godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og tilsette
• Legga til rette for eit godt foreldresamarbeid

Kvalifikasjonar
• Utdanning som barnehagelærar
• Kompetanse og erfaring som leder
• Gode kommunikative- og samarbeidsevner
• Du er god på munnleg og skriftleg formidling
• Evne til å jobbe sjølvstendig og fullføre oppgåver
• Endrings og utviklingskompetanse
• Engasjement og innsikt i barnehagefaget
• Kunnskap, innsikt og forståing for korleis organisasjonar og team fungerer.
• God evne til å bruke nye datasystem
• Fleksibilitet, positivitet og god arbeidskapasitet.
• Norskkunnskapar tilsvarande nivå A2 skriftleg og B1 munnleg. (Barnehagelova)
• Ønskeleg med erfaring som ressursperson frå «Saman om god oppvekst»
• Personlege eigenskapar blir vektlagt

Me tilbyr
• Ein arbeidsplass med eit godt fagleg fokus
• Dyktige og engasjerte medarbeidarar som speler kvarandre gode
• Fagleg miljø som støttar og utfordra
• Moglegheit til å delta i utviklinga av barnehagen og sektoren
• Ein spennande jobb der du får moglegheiter til å både utvikle deg sjølv og andre.
• Fagleg oppfølging frå Hå kommune i form av lærande nettverk
• Moglegheit til å delta som resursperson i prosjektet «Saman om god oppvekst
• Gode pensjons- og forsikringsordningar med ulukkesforsikring på fritida
• Lønn etter Hå kommune sine lønns- og stillingsregulativ.

Dersom dette høyrest ut som noko for deg, så ikkje nøl med å søka! Me gler oss til å høyra frå deg!

Attestar og vitnemål
Vi ber om at du lastar opp attestar og vitnemål, i PDF-format, saman med søknaden din. Utenlandske vitnemål må vera NOKUT-godkjende (hkdir.no) og utenlandske attestar oversatte til eit skandinavisk språk eller engelsk.

Politiattest
Gyldig politiattest nyare enn tre månader må leverast før tiltreding.

Tilsetjingsvilkår
Tilsetjinga skjer på dei vilkår og med dei plikter som framgår av utlysninga, og dei til einkvar tid gjeldande lovar, regler og tariffavtalar. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har ei prøvetid på 6 månader og regler for flyttegodtgjersle.

 

 • Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  05.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4360, VARHAUG

  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5647919
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune
 • Oppdatert 20.03.2024