Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Assisterande einingsleiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skei bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlege tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester.
Personalbasen vår er nær knytt opp til bufellesskapet. Vi ynskjer å levere gode tenester der fagutvikling står sentralt. Vi vil at våre tenester skal gje brukarane gode opplevingar, meiningsfulle aktivitetar og trygge dagar. Vi ser etter deg som vil vere med på dette.

Vi har ledig følgande stilling:
 • 100 % fast stilling som assisterande einingsleiar

 40 % av stillinga er knytt til administrative oppgåver og 60 % knytt til miljøterapeutisk arbeid.

Arbeidsoppgåver:
 • leie den daglege drifta i eininga i samarbeid med einingsleiar
 • vere med å utarbeide turnusar og arbeidsplanar for dei tilsette
 • medansvar for faglege vurderingar og rettleiing av personalet  
 • delta i økonomistyringa i samarbeid med einingsleiar
 • vere i einingsleiar sin stad ved ferie/fråvær
 • delta i utøving av tenester hos brukar
Kvalifikasjonar:
 • 3-årig helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning
 • gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • gode IKT kunnskapar
 • førarkort
 • godkjent politiattest av ny dato før du tiltrer stillinga
 • personlege eigenskapar vektast høgt
Vi søker deg som:
 • har ynskjer om og personlege kvalifikasjonar til å vere med på å leie avdelinga
 • har ynskjer og glede av å arbeide med menneske med ulike hjelpebehov
 • handterer utfordrande åtferd og uforutsette situasjonar
 • har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • er fleksibel, løysningsorientert og påliteleg
 • har evne til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • bidrar aktivt til eit godt arbeidsmiljø
 • fagleg oppdatert og engasjert
Vi kan tilby:
 • spennande stilling 
 • rettleiing og fagleg oppdatering
 • faglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåver
 • triveleg miljø
 • engasjerte medarbeidarar
 • løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande avtaleverk

Tilsetjing er med atterhald om at nyoppretta stilling som assisterande einingsleiar vert godkjent.

Du må søke elektronisk.

 

Velkomen som søkar!