• Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6030, LANGEVÅG
  SULA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075577
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune
Ledig stilling

Sula kommune

Assisterande avdelingsleiar- Bu og aktivitetstenesta

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bu- og aktivitetstenesta søker assisterande avdelingsleiar. Stillinga vi lyser ut er ei kombinert stilling som 60% assisterande avdelingsleiar og 40% turnusarbeid. Stillinga er for tida lagt til avdeling Nymarkvegen.

I stillinga som assisterande avdelingsleiar skal du ha det faglege ansvaret for avdelinga i tett samarbeid med avdelingsleiar. I 40% av stillinga jobbar du 2 delt turnus med langvakter 3. kvar helg. 

Bu- og aktivitetstenesta yter tenester til personar med ulike typar nedsett funksjonsevne. Tenestemottakarane er personar med funksjonsnedsetting som skuldast medfødde eller erverva tilstandar. Tenesta omfattar praktisk bistand, personleg hjelp, målretta miljøarbeid i heimen, sysselsetting , aktivisering og opplæring ved arbeidssenter/dagsenter, privat avlastning og avlastning i institusjon, støttekontakt og brukarstyrt personleg assistanse.

Einingsleiar  ved Bu- og aktivitetstenesta er næraste overordna.

Stillinga er ledig frå snarast.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søkjer ein person med 3-årig helse- og/eller sosialfagleg høgskuleutdanning, fortrinnsvis vernepleiar eller sjukepleiar.
 • Leiarutdanning/ leiarerfaring er ynskjeleg. 
 • Erfaring og god kunnskap om målretta miljøarbeid. 
 • Erfaring og praksis med arbeidstidsordningar, turnusarbeid og ressursstyring
 • Erfaring frå arbeid med personar med utviklingshemming.
 • Har kunnskap om profesjonalitet, etikk, lov og regelverk
 • Gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg
 • Datakunnskap
 • Krav om førarkort og politiattest.
 • Oppgje referanse.

Kjennskap til relevant lovgiving er ei føresetnad, og i særleg grad kap. 9 i Lov om Helse- og omsorgstenester. 

Personlige egenskaper:

Me søkjer ein person som:

 • er fagleg trygg, sjølvstendig, endringsvillig  og nytenkande.
 • er strukturert og systematisk
 • er målretta og resultatorientert
 • er utvikling og endringsmotivert
 • har evne til å motivere, ta avgjersler og delegere.
 • har evne til å skape gode relasjonar med tilsette, tenestemottakarane, pårørande og andre samarbeidspartar.
 • bidreg til gode resultat gjennom felles mål, verdiar, tverrfagleg samarbeid og kompetanseheving.

Personlege eigenskapar vert vektlagt 

Vi tilbyr:

Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver

Eit godt arbeidsmiljø

Løn etter utdanning og praksis i henhold til HTA.

2% av løna vert trekt til pensjonsordning.

Politiattest vil verte krevd. 

 

 • Bedrift
  Sula kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6030, LANGEVÅG
  SULA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5075577
 • Se her for andre jobber fra Sula kommune