Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Assistent- drift

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som er imøtekommende, serviceinnstilt og positiv. Vi ønsker at barn og unge, inkl. pårørende, skal oppleve kvalitet, service og omsorgsfull behandling. Assistent drift har en viktig rolle for å få hverdagen til å gli for både helsepersonell og pasienter.

Barne- og ungdomsklinikken har ca 3000 innleggelser årlig og ca 15000 polikliniske konsultasjoner. Vi har eget mottak, døgnområde, poliklinikk og nyfødtintensiv. Vi utreder og behandler barn og ungdom i alderen 0-18 år.

Vi søker en dyktig assistent, som sørger for god flyt i sengeposten og på poliklinikken. Assistent drift jobber ikke i direkte pasient eller pårørenderettet arbeid.

Intervju vil bli gjennomført 26.07.2024.
 

Kvalifikasjoner:

 • Fordel med erfaring fra arbeid i helsevesenet
 • Kunnskap om smittehåndtering
 • Kjennskap til logistikkverktøyet, Oracle 

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt og lojal
 • Høy arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Det legges vekt på personlig egnethet og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • God opplæring
 • Varierende arbeidsoppgaver i en sengepost, barnemottak og poliklinikk med høy aktivitet
 • Hyggelig arbeidsfellesskap
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

___________________________________________________________

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV samt til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.