Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Assistent/barne- og ungdomsarbeider

Kvaleberg-barnehagene søker deg som ønsker å gi barna en trygg start!

I Kvaleberg-barnehagene er vi opptatt av at alle ansatte skal ha en felles forståelse av visjonen en trygg start. Verdiene varm, tydelig og tilgjengelig beskriver hvilken kompetanse og praksis vi skal ha for å gi barna en trygg start i barnehageårene.

Alle ansatte i Kvaleberg-barnehagene skal strebe mot å være en autoritativ voksen. Det betyr at de har en god balanse mellom å være varm og tydelig. Den voksne tar ansvar for relasjonen og skal alltid være større, sterkere, klok og god.

Økt kompetanse og felles forståelse hos alle ansatte skal gi en vedvarende endring av praksis og et kvalitativt godt barnehagetilbud. Vi har derfor fokus på systematisk kompetanseheving av alle ansatte.

Kvaleberg-barnehagene består av Sandvikveien og Kvaleberg barnehage. Sandvikveien har 6 avdelinger og Kvaleberg har 8 avdelinger. Barnehagene ligger midt i Hillevåg og er omgitt av et allsidig næringsområde og flotte turområder.

Høres dette interessant ut?
Da håper vi du søker stilling hos oss!

Mer informasjon på vår hjemmeside www.minbarnehage.no/kvaleberg 

Arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og pedagogiske innhold
 • Tilrettelegge for lek og læring
 • Samarbeide med foreldre og ansatte
 • Være aktivt deltakende sammen med barna
 • Dokumentere og synliggjøre
 • Delta på avdelingsmøter, fagmøter, personalmøter og planleggingsdager
 • Jobbe i tråd med barnehagens verdier, årsplan, rammeplanen og barnehageloven

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra barnehage / barne- og ungdomsarbeider med fagbrev
 • Gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig) er en forutsetning for stillingen
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Behersker digitale verktøy.

Personlige egenskaper:

 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Varm og grensesettende (autoritativ)
 • God og tilstedeværende omsorgsperson som bygger gode relasjoner
 • Tar barn på alvor, tar deres perspektiv og gir positiv tilbakemelding
 • Tydelig voksen som setter grenser og krav
 • Deltar i barns lek
 • Engasjert og går inn i konflikter for å hjelpe barna å løse konfliktene på en konstruktiv måte
 • Mottakelig for ny kompetanse og villig til å utvikle deg

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av humor og glede
 • Godt faglig miljø
 • Kommunale og interne kurs
 • Veiledning
 • Fagmøter og lærende nettverk
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingskode: 657202 barnehageassistent /  751703, barne- og ungdomsarbeider