Ledig stilling

Kristiansund kommune

Assistent/barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bjerkelund skole er en av ni barneskoler i Kristiansund kommune, og har ca. 220 elever og 35 ansatte. Skolen ligger vakkert plassert på innsiden av Frei. Her har vi nærhet til både skog og sjø. Dette gir barna muligheter for fine naturopplevelser i trygge omgivelser. Bjerkelund har egen avdeling for skolefritidsordning.

Vi har ledig faste stillinger som assistent/barne- og ungdomsarbeider i 60.33 % og 62.67%.
I tillegg har vi et vikariat på 60 % for skoleåret 22/23.

Hovedarbeidsområder/arbeidsoppgaver
 • bidra til at elevene våre får gode og lærerike dager i skole og SFO
 • følge opp enkeltelever og elevgrupper med særskilte behov, samt bidra i arbeidet med alle skolens elever
 • delta i daglige arbeidsoppgaver knyttet til skolens drift og utvikling
 • jobbe aktivt for at elever på skolen utvikler seg faglig og sosialt
Kvalifikasjonskrav
 • evne til å bygge gode relasjoner til barn og voksne
 • gode ferdigheter i norsk språk
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er ikke et krav, men en fordel
 • god kjennskap til og erfaring fra arbeid med elever med individuelle utfordringer
 • gode kommunikasjonsferdigheter
Personlige egenskaper 
 • positivt elevsyn og gode relasjonelle evner
 • evne til å kunne stå i krevende situasjoner
 • være motivert for å arbeide med elever med sammensatte hjelpebehov
 • interessert i å utvikle deg faglig
Vi tilbyr
 • en inkluderende arbeidsplass med mye arbeidsglede
 • varierte og givende dager sammen med flotte elever
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP  
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.