• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4149927
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Assistent - 70%

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Det er ledig 70 % fast stilling for assistent. Stillinga inneber jobb i snitt kvar 3. helg i todelt turnus.

Om Heimetenesta

Avdeling Knarvik nordaust har base i Knarvik og der arbeider sjukepleiarar, hjelpepleiarar/helsefagarbeidarar, omsorgsarbeidarar og assistentar. Me er ei avdeling som er i stadig vekst, me har eit stort geografisk område med eit aukande antall brukarar i alle aldrar som treng hjelp.

Arbeidsoppgåver

Heimetenesta gjev tenester til brukarar som bur i eigen heim. Tenestene femnar m.a. om heimesjukepleie, heimehjelp, middagslevering og administrasjon av medisinar. Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil. Arbeidet i heimetenesta krev tverrfagleg samarbeid til beste for brukarane, både innan kommunen og ut mot spesialisthelsetenesta.

Kompetansekrav

 • Sertifikat klasse B.
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne

Ønskte personlege eigenskapar

 • Du er inspirerande og engasjert
 • Du kan prioritera i ein travel kvardag
 • Du trivst med å arbeida sjølvstendig og som del av team
 • Du har evne og vilje til å arbeida for eit godt arbeidsmiljø
 • Du kan skapa arbeidsglede i ein hektisk kvardag
 • Du er løysningsorientert og fleksibel
 • Du er lojal og trygg i yrkesutøvinga

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande tariffavtale
 • Humor og humør
 • Dyktige kollegaer og høg kompetanse
 • Fagleg utvikling
 • God pensjonsordning
 • Ein aktiv kvardag med mange spennande og varierte utfordringar
 • Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk

Politiattest

I tråd med helse -og omsorgstenestelova §5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede. 

 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt.  

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4149927
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune