Ledig stilling

Trondheim Kommune

Assistent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Øvre Sjetnan barnehager er det fra 1. august 2024 ledig en fast 100 prosent stilling som assistent.

Enheten består av Brinken barnehage, Moltmyra barnehage, Tonstad barnehage og Brinken åpen barnehage.  

Vårt verdigrunnlag er trygghet, vennskap, naturklok og livsmestring. Disse fire verdiene ligger til grunn i alt vi gjør og alt vi er. Øvre Sjetnan barnehager er en flerkulturell fargeklatt og har familier fra et vidt spekter av beboende på Tiller.

Viktige områder vi jobber med er:
- Livsmestring og Voksenrollen/relasjoner
- Vennskap
- Barns lærlingsmiljø
- Språklig og kulturelt mangfold

Vi søker deg som kjenner på et brennende engasjement for dagens og morgendagens barnehager, og for byens fremtidige borgere. Vil du være med oss på Øvre Sjetnan barnehager i en reise i tid og jobbe for å danne robuste barn i et robust felleskap? Vi søker deg som er fremoverlent og som liker å kjenne på energien som skapes i relasjoner og samhandling. Du tar motbakkene som en øvelse og fryder deg sammen oss alle når toppen er i sikte farten og spenningen tiltar i takt med at horisonten flater ut. Du har beina godt plantet og står støtt i barnehagens foranderlighet.

Kvalifikasjoner:

  • Må kunne arbeide i team med andre, men også selvstendig.
  • Må tilegne seg opplæring i forhold til barns behov, og takle å påta seg ansvar for tett oppfølging av enkeltbarn i løpet av hel barnehagehverdag.
  • Må beherske norsk, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

  • Knytte god kontakt med enkeltbarn, samt kunne lede mindre grupper av barn.
  • La seg forføre av barns prosjekter, bli inspirert og inspirere barn.
  • Fleksibel, raus og bidrar positivt i et arbeidsmiljø.
  • Har helse som er forenlig med arbeidets art, takle hektiske dager og være en stabil arbeidstaker.
  • Vi oppfordrer unge og menn å søke

Vi tilbyr:

  • En barnehage med stor faglig kompetanse og engasjement.
  • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale.