• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229260
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Assistent - 50 % fast

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi har ledig 50 % fast stilling som assistent i heimetenesta Knarvik sørvest. Stillinga inneber arbeid i turnus med arbeid i snitt kvar 3. helg.

Om Knarvik sørvest heimeteneste

Avdeling Knarvik sørvest har kontor i Knarvik. Vi gir tenester til brukarar som bur i Knarvik. I tillegg er nattpatruljen i Alver organisert under Knarvik sørvest. Dei har oppmøteplass i Knarvik, Frekhaug og Manger, og gir tenester i alle distrikt i Alver.

Arbeidsoppgåver

Heimetenesta gjev tenester til brukarar som bur i eigen heim. Kvardagen hjå oss er variert, med stor grad av sjølvstende og fagleg utvikling. Heimetenesta samarbeidar tett med ulike fagmiljø og legg vekt på tverrfagleg samarbeid. Siste åra har det vore ei stor satsing på velferdsteknologi og kvardagsmeistring. Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil. Arbeidsoppgåver til ein assistent vil vere t.d. husvask, handling, stell, dusj og tilberede måltider. 

Kompetanse

Krav til kompetanse

 • Sertifikat klasse B

Personlege eigenskapar
Vi ønskjer oss ein person som:

 • er inspirerande og engasjert
 • kan prioritere i ein travel kvardag
 • trivst med å arbeide sjølvstednig og som del av team
 • har evne og vilje til å arbeide for eit godt arbeidsmiljø
 • er løysingsorientert og fleksibel
 • er lojal, fagleg sterk og trygg i yrkesutøvinga
 • behersker norsk både skriftleg og munnleg

Vi tilbyr

 • Engasjerte, flotte og fremtidsretta kollegaer
 • Eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Ein aktiv kvardag med mange spennande og varierte utfordringar
 • Fagleg utvikling
 • Årsturnus
 • Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
 • Pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest før tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4229260
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune