Ledig stilling

Lillehammer kommune

Assistent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.  Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.
Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.

Sigrid Undsetsveg Bofellesskap søker etter fast helgestillinger, stillingsprosent ca 12-23 %.

Vi ønsker oss ansvarsbevisste søkere med medansvar for oppfølging av tiltak og prosedyrer hos tjenestemottakere.

Arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføre tiltak som er beskrevet i tiltaksplaner, prosedyrer og rutiner 
    Huslige oppgaver som matlaging, gulvvask og vask av klær.
  • Følge til fritidsaktiviteter eller andre avtaler 
  • Håndtere fysisk/psykiske utfordrende atferd.
  • Stell og pleie.
  • Andre ansvarsoppgaver etter arbeidsstedets behov.
    Samarbeid med pårørende og andre samarbeids instanser. 

Kvalifikasjoner:

Det er en stor fordel om du har både kjennskap til og erfaring med å arbeide med utagerende brukere, samt kjennskap til HOL, kap. 9.
Det er en fordel om du har fagbrev som helsefagarbeider eller tilsvarende, eller er student i relevant studie.
Du trenger å beherske norsk svært godt, både skriftlig og muntlig.
Du bør ha kjennskap til og erfaring med brukergruppen.
Du bør ha kjennskap til målrettet miljøarbeid og forenelig praksis.
Du bør ha førerkort klasse B, manuell, siden noen av tjenestemottakerne har egen bil. 

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper
Må være trygg, stabil og ha evne til å holde seg rolig i stressende situasjoner.
God evne til å bygge relasjoner.
Evne til å jobbe strukturert og være samarbeids orientert.
Evne til å reflektere over egen praksis, og være fleksibel.
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en arbeidsplass med takhøyde. Med fokus på bruker og mestring av egen livssituasjon. Kollegaer med tverrfaglig utdanning og et god arbeidsmiljø. Opplæring og veiledning i forhold til arbeidsoppgaver.