• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2022
 • Stillingstype
  Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4782403
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
Ledig stilling

Alver kommune

Assistent - 13-20 % fast stilling på helg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi har no ledig fleire faste helgestillingar som assistent på Knarvik sjukeheim avdeling 2 i 13-20 % stilling. 

Vi søkjer etter deg som liker å jobbe med mennesker og vil bidra til at sjuke og eldre får ein så god kvardag som mogleg. Vi undersøker moglegheit for langvakter og arbeid kvar 4 helg. Alternativet er arbeid kvar 2, eller kvar 3 helg. 

Stillingane kan f.eks. passe godt for sjukepleiestudentar som ønskjer helgestilling medan ein er i utdanning. 

Om Knarvik sjukeheim, avdeling 2
Knarvik Sjukeheim har plass til 70 pasientar. På avdeling 2 har vi 29 pasientar. Avdelinga har tre grupper, ei gruppe for kortid og rehabilitering, ei gruppe med langtids somatiske pasientar, og ei gruppe for pasientar med demenssjukdom. Det vil være behov for at tilsette rullerer på gruppene i avdelinga. På avdeling 2 er det fleire tilsette med god kompetanse og lang erfaring i yrket.

Vi ønsker nye kollega velkommen til et godt og faglig arbeidsmiljø.  

Arbeidsoppgåver
Med fast helgestilling er du ein viktig del av tilbodet som vert gitt i avdelinga du arbeider på. Du arbeider sjølvstendig og i samarbeid med andre for å gi heilskapleg omsorg og behandling til pasientane våre. Du vil være med og gi individuell oppfølging av pasienter, slik at dei kan få utnyta sine einge ressurser. Samarbeid på tvers av avdelingar og faggrupper er avgjørende for at pasientane skal få best mogleg behandling og pleie. 

Kompetanse

 • Erfaring frå arbeid i sjukeheim eller anna omsorgsarbeid
 • Under helsefagleg utdanning, eller ønskje om å ta helsefagleg utdanning
 • Du har gode norskkunnskaper

Du bidreg til eit godt arbeidsmiljø gjennom fagleg fokus, løysingsfokus og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande tariffavtale
 • Sjuke- og vernepleiestudentar får eigen lokal studentløn ihht. beståtte studiepoeng
 • Årsturnus som gir høve til å få oversikt over planlagt arbeidstid og fritid langt fram i tid
 • God pensjonsordning
 • Opplæring i aktuelle arbeidsoppgåver

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2022
 • Stillingstype
  Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4782403
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune