Detaljer

 • Bedrift
  Vågan Kommune
 • Søknadsfrist
  15.10.2020
 • Sted:
  SVOLVÆR
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SVOLVÆR
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3146788
 • Se her for andre jobber fra Vågan Kommune

Aspiranter i Vågan brann- og feiervesen

Vågan brann- og feiervesen er den lokale faginstans for brannvern i Vågan kommune. Brannvesenets hovedoppgave er å sikre liv, miljø og verdier. Vi har nå behov for fire aspiranter på deltid for å kunne opprettholde den lovpålagte beredskapen ved hovedstasjonen i Svolvær. Det skjer stadig uhell som truer liv, miljø og materielle verdier, beredskapsstyrkens evne til både å begrense skadevirkninger og til å ivareta egen sikkerhet avhenger av den enkeltes evne og innsats. Som brann- og redningsmannskap stilles en ovenfor ulike situasjoner og arbeidsoppgaver hvor det kreves grundighet, forsiktighet, raske beslutninger og effektiv redningsinnsats. Det er derfor viktig at søkere reflekterer over dette i forkant av sin søknad.
 
Aspiranter som tilsettes vil følge utdanningsløp satt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Aspirantene forplikter seg til å gjennomføre yrkesutdannelsen som kreves for å kunne bli brannkonstabel. Når aspirantene er ferdig med nødvendig opplæring vil de være reserver for brann- og redningsmannskapene inntil det blir ledige deltidsstillinger i vaktlagene.

Alle som får tilbud forplikter seg til å ta førerkort klasse C, innen 1 år etter ansettelse. Kurset må tas for egen regning.  Det må også foreligge skriftlig avtale mellom hovedarbeidsgiver som bekrefter at du kan rykke ut på dag-, kveld- og nattestid i din vaktuke. 

Arbeidsoppgaver

Kommunens beredskapsstyrke består av minimum 20 personer, hvorav 16 er deltidsstillinger. Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Være innsatsstyrke ved brann
 • Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker
 • Øvelser
 • Trening
 • Vedlikehold av utstyr  

Aspirantene må påregne vakttjeneste ved sykdom og ferie blant de faste vaktmannskapene. 

Kvalifikasjoner
 • Over 18 år og ha førerkort klasse B
 • Forplikte seg til å ta førerkort klasse C innen ett år etter ansettelse, dette for egen regning.
 • Bor og arbeider til vanlig så nær Brannstasjonen i Osan at du ved alarm kan møte fram innen 4 minutter på dagtid og 6 minutter på kveld og natt.
 • Ved fast ansettelse i styrken: Hjemmevakt hver 4. uke (Vakten varer en uke av gangen)
 • God helse og fysikk (Bestått røykdykkertest)
 • Godkjent helseattest (Ikke eldre enn 6 mnd)
 • Tilfredsstillende vandel (Politiattest)
 • Svømmedyktig
 • Fysisk og psykisk skikket til tjenesten

 

Forutsetninger for å bli tatt opp i beredskapsstyrken etter end aspirantperiode:

 • Gjennomført teoretisk og praktisk opplæring
 • Oppfyller krav til kvalifikasjoner, som nevnt ovenfor
 • Gjennomført og bestått nettkurs i brannvern og grunnkurs for brannkonstabler
 • Gjennomføre intern opplæring i Vågan brann- og feiervesen
 • Gjennomføre og bestå annen utdanning/opplæring som pålegges av Leder beredskap. Herunder røykdykking, utrykningskjøring, kjemikaliedykking, etc.