Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Åsnes og Våler tannklinikker - Tannpleier

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Våler og Åsnes tannklinikker søker etter tannpleier i 100 % fast stilling for snarlig tiltredelse.

Stillingen fordeler seg i dag med 60 % til Åsnes  tannklinikk og 40 % til Våler tannklinikk, men kan endres 
utfra klinikkenes behandlingsbehov.

Vi søker deg som

 • vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune
 • jobber selvstendig
 • har gode samarbeidsevner

Vi kan tilby

 • moderne utstyr, journalprogrammet OPUS og Romexis røntgen ved alle våre klinikker
 • faglige utfordringer og systematisert etter- og videreutdanning til våre medarbeidere
 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Regionene og kommunene i Innlandet kan gi råd og veiledning med hensyn til å finne bolig, jobb til ektefelle/ samboer og barnehageplass.

Informasjon om skoletilbud, fritidstilbud i kommunen og andre muligheter i kommunen vil bli gitt ved forespørsel.

Om stillingen

 • 100 % fast stililng som tannpleier ved Åsnes og Våler tannklinikker 
 • fordelingen mellom klinikken skjer i forhold til behandlingsbehovet
 • tannklinikken er en klinikk med voksne, betalende pasienter i tillegg til de lovpålagte behandlingsgruppene
 • arbeidssted er:  Åsnes tannklinikk, Kaffegata 74, 2270 Flisa og Våler tannklinikk, Vålergutua 220, Våler i Solør og Åsnes

Kvalifikasjoner

 • tilsettingen vil basere seg på en samlet vurdering utfra intervju, utdannelse, praksis og referanser

Vi stiller krav om at 

 • søkere må ha norsk autorisasjon som tannpleier
 • søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • søkere har gode kommunikasjons-/fremstillingsevner
 • søkere bør ha førerkort klasse B og disponere bil

Søkere til faste tannpleierstillinger forventes å delta i praksis-/veilederfunksjon for tannpleierstudenter.
Kurs i praksisveiledning blir gitt fra Høgskolen i Innlandet, avd. Elverum.
Tidspunkt for veilederfunksjonen og eventuelt opplæring avtales i samarbeid med overtannlegen.

Søknad

Innlandetfylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.