Ledig stilling

Tønsberg kommune

Årsvikariat undervisningsinspektør på ungdomstrinnet

Offentlig forvaltning

Tar du sjansen?

Nå er det ledig årsvikariat som undervisningsinspektør  på ungdomstrinnet ved en av Vestfolds mest spennende og komplekse grunnskoler, Byskogen skole. Vi er en 1 - 10 skole som har innføringstilbud for nyankomne elever på ungdomstrinnet for hele kommunen. Skolen har også en forsterket avdeling for elever på 1.-10.trinn for hele kommunen og vi har SFO. Virksomheten har ca. 130 ansatte fordelt på de fire ulike avdelingene. 

Dersom du ønsker høyt tempo, komplekse arbeidsoppgaver og høye krav, kan kanskje du være vår neste leder. Som medleder vil du delta i skolens ledergruppe. Her vil du ha ha mulighet til å påvirke beslutninger for hele skolen og du vil ha mulighet for å få støtte, veiledning og hjelp i egen lederrolle. Som leder vil du ha ansvar for resultatene som skapes i egen avdeling og du vil også ha medansvar for resultatene som skapes i hele virksomheten og for at samspillet mellom din og andres avdeling fungerer godt. Du vil som leder ha personal-, administrativt- og pedagogisk ansvar for egen avdeling.  Så er du tøff, strukturert, tydelig, kunnskapsrik,kompetent, raus, omsorgsfull, positiv, målrettet, oppdatert og brenner for skoleutvikling, er du kanskje vår nye tusenkunstner og leder på ungdomstrinnet på en av Vestfolds kuleste skoler.  Da tar du kanskje også sjansen på å sende inn en søknad?

Hovedarbeidsoppgaver

 • Personalansvar for og personaloppfølging av ansatte på ungdomstrinnet.
 • Være med å lede skolens utviklingsarbeid.
 • Medlem i skolens ledergruppe.
 • Administrativt ansvar for ungdomstrinnet.
 • Pedagogisk ansvar ungdomstrinnet. 

Kvalifikasjonskrav

 • Pedagogisk utdanning og erfaring.
 • Ønske om lederkompetanse og erfaring.
 • Gode lederegenskaper
 • Digitale ferdigheter 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse innenfor skoleledelse/ledelse
 • Erfaring fra arbeid i skolen og skoleledelse
 • Kjennskap og eller/eller kompetanse innenfor offentlig forvaltning.
 • Oppdatert på gjeldene lovverk og forskrifter i skolen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Autoritative lederegenskaper
 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Faglig og individuell utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode: 9954

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost