Ledig stilling

Lillehammer kommune

Arkivleder Hovedarkivet

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har ledig stilling som arkivleder for kommunens hovedarkiv. Som leder av hovedarkivet vil du ha det overordnede ansvaret for arkivfaget og personalansvaret for 5 erfarne arkivarer. Kommunen er i anskaffelsesprosess for nytt sak/journalsystem, og arkivleder vil bli tillagt rollen som systemansvarlig og vil få et overordnet ansvar for innføring.  

 Stillingen ligger i dag i stab til kommunedirektør. Kommunen er i prosess med organisasjonsendring og endret organisatorisk tilhørighet må påregnes. 

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning på bachelor eller masternivå fra universitet eller høgskole
Relevant arbeidserfaring innen dokumentasjonsforvaltning og bruk av arkivsystemer, fortrinnsvis fra offentlig sektor er et krav og kan ved svært god erfaring kunne erstatte utdanningskravet

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:
Har evne til å involvere, prioritere og delegere, samt skaper resultater gjennom andre
Vil være en pådriver for strukturert og effektiv drift ,og gjennomføring av endringer ved behov
Viser god samarbeidsevne både overfor egne ansatte, interne og eksterne brukere
Har gode mellommenneskelige egenskaper og står for en tydelig kommunikasjon, muntlig og skriftlig
Har god gjennomføringsevne, selvstendig arbeidsform og god arbeidskapasitet
Er fremtidsrettet, strukturert og endringsorientert, med gode analytiske evner.

Vi tilbyr:

Stillingen lønnes som avdelingsleder stillingskode 9454, lønnsramme 3.4.3.
Gode pensjonsavtaler