Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Arkivkonsulent/journalkopi-koordinator 

Offentlig forvaltning

Vi styrker laget og trenger deg som har en systematisk og metodisk tankegang. Kanskje har du kunnskap fra helsebransjen med kjennskap til journaloppbygning og DIPS, og har god forståelse for medisinske begreper, ord og uttrykk?  Har du i tillegg vært borti dokumentasjonsforvaltning eller arkivarbeid så ønsker vi at du leser videre og sender oss en søknad.

Arkiv og dokumentasjon ved Sørlandet sykehus trenger en person til på laget til å koordinere journalkopiforespørsler, arbeide med daglig arkivdanning og sørge for god og effektiv saksgang for de som bruker våre tjenester. Dette kan være alt fra politi og barnevern til privatpersoner, virksomheter og andre helseforetak. Vi håndterer også forespørsler fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Stillingen organiseres under seksjon Arkiv og dokumentasjon. Vi er 30 årsverk fordelt på ulike arkivfaglige områder. Seksjonen har ansvar for felles postmottak, elektronisk postmottak, digitalisering, standardisering og arbeidsflyt for pasientdokumentasjon, sakarkiv, brukerstøtte sakarkiv, koordinering av journalkopi og NPE saker samt ordning av papirarkivene. Vi bruker Public 360 og DIPS som hovedverktøy i vårt daglige arbeid. Arbeidssted vil være i Kristiansandsområdet. Noe reising mellom lokasjonene Kristiansand, Arendal og Flekkefjord kan forekomme. 

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på sshf.no og følg oss på facebook

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Utdannelse:

 • Relevant utdanning innenfor helse/arkiv/dokumentasjonsforvaltning/juridiske fag på høyskole/universitetsnivå.
 • Helseutdanning på sykepleiernivå eller tilsvarende
 • Praktisk erfaring fra arbeid med elektroniske fag- og arkivsystem,  pasientjournal og/eller arkivarbeid kan kompensere for utdanningskravet.

Praktisk erfaring fra:

 • Pasientjournalarbeid
 • Arkivdanning (journalføring, kvalitetssikring)
 • Relevant lovgiving
 • Arkivfaglig kompetanse og erfaring med elektroniske arkivløsninger
 • System- og databaseforståelse
 • Offentlig forvaltning
 • Helsevesenet

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, strukturert, systematisk, serviceinnstilt og nøyaktig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives med å arbeide tverrfaglig
 • Initiativrik og med evne til å jobbe selvstendig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God organisasjon- og prosessforståelse
 • Høy integritet grunnet håndtering av sensitivt materiale
 • Ser muligheter og kan være en pådriver for utvikling
 • Høy gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt