• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313387
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 11.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Arealplanlegger/saksbehandler

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du jobbe med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø? Vil du være med på å videreutvikle Mo i Rana som regionsenter og Norges grønne industrihovedstad? Ny storflyplass bygges i Rana og den skal være ferdig i 2025. Norges første batterifabrikk er under etablering her, og vi forventer flere etableringer innen grønn industri. Vi rigger oss derfor for vekst, og styrker i første omgang bemanningen på plan og byggesak.

Avdeling for areal og miljø har ansvar for overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning, miljø- og landbrukssaker og vilt- og utmarksforvaltning. Avdelingen utvider nå til 32 stillinger.

Seksjon for kart og arealplan utfører kommunens arealplanlegging, i tillegg til oppgaver innenfor kart, matrikkel og oppmåling. Innenfor arealplanlegging utfører vi rullering av kommuneplanens arealdel, behandler private planforslag, og forvalter, vedlikeholder og formidler informasjon om kommunens arealplaner. I tillegg utreder vi saker om arealforvaltning, tomtepolitikk, vei, trafikk, samferdsel m.m., og bidrar til utvikling av mål og strategier for by- og bydelsutvikling. Seksjonen utvider nå til 7 arealplanleggere.

Seksjon for kart og arealplan har ledig:

 • 100 % fast stilling som arealplanlegger/saksbehandler

Arbeidsoppgaver:

 • Produksjon av arealplaner for kommunale utbyggingstiltak og behandling av private planforslag
 • Arealplanfaglige vurderinger og saksbehandling, særlig innenfor områdene by- og samfunnsutvikling, estetikk, byggeskikk, landskaps- og stedstilpasning, klima, natur, miljø, næringsutvikling, vei, trafikk, transport, grønnstruktur m.v.
 • Planforvaltning, informasjon og behandling av mindre planendringer
 • Rullering av kommuneplanens arealdel og områdeplanlegging eller bidra i slike prosesser
 • Innhenting av utredninger og andre bidrag fra eksterne konsulenter, herunder utforming av kravspesifikasjoner, innhenting av tilbud, samt oppfølging av arbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning – fortrinnsvis master – som arealplanlegger, landskapsarkitekt, arkitekt, landskapsingeniør, ingeniør eller andre relevante fagområder. Søker med annen utdanningsbakgrunn og lang relevant praksis innen fagområdet kan også komme i betraktning. Seksjonen mangler i øyeblikket kompetanse innenfor fagområdene landskapsarkitektur og vei og trafikk, og ønsker søkere med slik utdanning og praksis
 • Kunnskap og interesse for landskapsforming, estetikk, samfunnsutvikling, byutvikling, bærekraftig tilnærming og helhetlig planlegging
 • Relevant praksis og erfaring
 • Kunnskap og erfaring i bruk av GIS-verktøy for arealplanlegging
 • Kunnskap og erfaring innenfor offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Serviceinnstilling, gode samarbeidsevner og evne til å veilede konsulenter og eiendomsutviklere i små og store plansaker
 • Evne til både å arbeide selvstendig, og å arbeide i gruppe/prosjekt
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Avdeling for areal og miljø kan tilby:

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og påvirkning
 • Moderne dataverktøy
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning
 • Fleksitidsordning

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

seksjonsleder for kart og arealplan Inger Blikra, telefon 75 14 52 52 eller e-post inger.blikra@rana.kommune.no, eller avdelingssjef Trude Fridtjofsen telefon 75 14 52 22, eller e-post trude.fridtjofsen@rana.kommune.no.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 24.01.2022

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313387
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 11.01.2022