• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  24.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5059510
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 10.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Arealplanlegger i 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Ansvars- og arbeidsområde:

Gjøvik kommune har store ambisjoner og skal utvikle byen og kommunen som helhet. Det er stor aktivitet i både privat og offentlig sektor, og flere store samferdselsprosjekt pågår og vil starte opp i nær framtid. Byen og tettstedene skal utvikles, og kommunen investerer både i nye kommunale bygg og by-/uterom, og utbyggingsområder. Blant annet skal vi starte arbeidet med ny sentrumsplan for Gjøvik by i 2023. Tjenesteområdet arealplan står sentralt i dette arbeidet i tett samarbeid med andre fagavdelinger i kommunen. 

Stillingen inngår i arealplanavdelingen som har 9 årsverk innenfor arealplanlegging, byplanlegging og oppgaver innenfor fagområdet.

Som ansatt på planavdelingen i Gjøvik kommune vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en spennende kommune med ambisjoner. Gjøvik kommune har etablert ByLab som prosess-støtte bla. for medvirkningsarbeid.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til arealplanlegging med tilhørende saksbehandling, inkludert behandling av private planforslag. Avhengig av kompetanse og interesse kan det også være aktuelt med oppgaver innenfor by- og uteromsprosjekter. Er du arealplanlegger, byplanlegger, arkitekt, landskapsarkitekt, eller med annen relevant bakgrunn fra fysisk planlegging, og har engasjement for fremtidsrettet by- og samfunnsutvikling håper vi du vil søke på stillingen. 

Du bør ha god kjennskap til:

 • urbanitet og bærekraftig by- og stedsutvikling
 • vurdering og behandling av private reguleringsplaner
 • utvikling av kommunale planer
 • utarbeidelse av utredninger og analyser innenfor planfaget
 • samordnet areal- og transportplanlegging
 • tverrfaglig samarbeid
 • kommunikasjon og medvirkningsarbeid
 • prosjekt-/prosessledelse

Du har:

 • master innen arealplanlegging, byplanlegging. arkitektur eller andre relevante studier i forhold til fysisk planlegging
 • god kunnskap om plan- og bygningsloven, og erfaring fra arealplanlegging og gjerne offentlig forvaltning
 • god teoretisk og teknisk kompetanse innenfor fagområdet, herunder gode digitale ferdigheter og kunnskap om kart og geodata/GIS

Du har personlige egenskaper som:

 • samfunnsengasjement og god arbeidskapasitet
 • evne til å se sammenheng mellom overordnede stryringsdokument og enkeltsaker
 • gode norskkunnskaper både muntlig og skriftelig, og god framstillingsevne
 • gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og har en fleksibel arbeidsform
 • forståelse for hva det vil si å yte service
 • strukturerte arbeidsvaner, tar initiativ og har gjennomføringsevne

Vi kan tilby:

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling 
 • et arbeidsmiljø hvor man både leverer kommunale tjenester og driver samfunnsbygging
 • bred kontakt både innad mot andre medarbeidere, og utad mot innbyggere og andre fagmiljøer
 • et godt og hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø tuftet på verdiene kompetanse, engasjement og respekt
 • en inkluderende arbeidsplass som verdsetter ulikhet i bakgrunn og utdanning 
 • moderne arbeidslokaler med aktivitetsbaserte arbeidsplasser, og mulighet for hjemmearbeid
 • fleksitid 
 • god pensjonsordning i KLP, og gode forsikringsordninger
 • konkurransedyktig lønn
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. 

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  24.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5059510
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 10.03.2023