Ledig stilling

Nordreisa kommune

Arealplanlegger

Offentlig forvaltning

Vi har ledig i 100 % fast stilling. 

Stillingen er todelt, hvor 50 % av stillingen ligger under det interkommunale plankontoret for Nord-Troms, mens den andre delen ligger virksomhet Utvikling i Nordreisa kommune. Det er Nordreisa kommune som vil være arbeidsgiver for begge stillingsdelene. Tiltredelse snarest.

 

Stillingen er plassert i sektor for Drift og utvikling.
Utviklingsvirksomheten har ansvaret for jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, miljø, forurensning, motorferdsel, deling, byggesaksbehandling, oppmåling, planlegging og næringsutvikling. I stab har vi også prosjektleder og -ingeniør for kommunale byggeprosjekter.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Revidere/arbeide med kommuneplanens arealdel, samfunnsdel og kommuneplaner.
 • Behandling av private detaljreguleringsplaner.
 • Kartarbeid
 • Kontakt og veiledning ovenfor publikum.
 • Saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interesserte.
 • Andre oppgaver innenfor virksomheten kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker personer med følgende kvalifikasjoner/fagbakgrunn: Samfunnsplanleggere, arealplanleggere, samfunnsvitere, naturforvaltere. 
 • Planfaglig kompetanse er en fordel.
 • Kartkompetanse og kjennskap til plan- og bygningsloven er ønskelig og er en viktig del av jobben.
  Minimum treårig høgskole eller universitet. Personer med solid erfaring med planfag i privat og/eller offentlig sektor inviteres også til å søke. 
 • Meget god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på norsk. 
 • Førerkort kl B.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, initiativrik og strukturert arbeidsform. 
 • Egenskaper og engasjement til å arbeide selvstendig og i team, samt være serviceinnstilt. 
 • Du må være selvgående, ryddig og ansvarsbevisst. 
 • Du må ha evner til å jobbe strukturert og effektivt. 
 • Personlig egnethet er viktig og vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale. 
 • God pensjonsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • Flyttegodtgjøring etter nærmere avtale.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kollegaer med høy kompetanse og godt humør.

Nordreisa kommune omfattes av ordningen med nedskriving av studielån, gratis barnehage fra høsten 2023 og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se https://www.tffk.no/om-oss/tiltakssonen/