Detaljer


Arealplanlegger - 100% fast stilling

 Arbeidssted: 

Stillingen inngår i kommunens plan- og næringsenhet som foruten plan består av landbruk, byggesak, oppmåling/matrikkel, GIS/kart, eiendomsskatt og klima/miljø. Vi har et tett og godt samarbeid på tvers av fagområdene 

Ansvar og arbeidsoppgaver: 

Hovedarbeidsområdet er arealplanlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder private og kommunale reguleringsplaner samt kommuneplanens arealdel.

-         Saksforberedelse av arealplaner til politisk behandling.

-         Saksbehandling av enkeltsaker innenfor gjeldende planer (mindre planendringer, dispensasjoner og delingssaker).

-         Løpende publikumskontakt og faglig veiledning og dialog med private planleggere og utbyggere.

-         Bidra inn i kommunens overordnede samfunnsplanlegging, kommuneplanarbeid og areal-/ transportplanlegging med regionale myndigheter mv.

-         Deltagelse i tverrsektorielle/-faglige prosjekter og prosesser.

Utredningsoppgaver eller ad hoc-oppgaver av planfaglig art.

Kvalifikasjoner:

-          Relevant høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå (minimum bachlornivå) eks.  arealplanlegging, samfunnsgeografi o.l.

-          Relevant arbeidserfaring med planarbeid/-prosesser etter plan- og bygningsloven og/eller offentlig saksbehandling.

-          Relevant erfaring og kompetanse knyttet til prosjekt-/prosessledelse.

-          Kjennskap til samspillet mellom administrasjon og politikk.

-          Kompetanse og erfaring med digitale geodata og bruk av GIS

-          Førerkort kl B.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

-          Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, herunder gode norskkunnskaper.

-          Evne til å være klar og tydelig i møte med kolleger, politikere og øvrige samarbeidsparter.

-          Har gjennomføringsevne, er strukturert og løsningsorientert.

-          Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.