• Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  05.05.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6980, ASKVOLL
  ASKVOLL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5688819
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune
 • Oppdatert 16.04.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Askvoll kommune

Arbeidsleiar Driftssentralen - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% fast stilling som arbeidsleiar ved driftssentralen frå snarast. Ved eventuelt internt opprykk vert det ledig ei 100% stilling som driftsoperatør. 

  

Hovudoppgåver:

 • Dagleg drift og organisering ved Driftssentralen.
 • Dagleg personalansvar med rapportering til overordna leiar.
 • Delta i det daglege arbeidet.

 

Kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå arbeid med drift av vassverk/avlaup/veg/bygg/hjelpemiddel.
 • Krav om førarkort klasse C1 eller må vere viljug til å ta det innan kort tid etter tilsetting.
 • Det er naudsynt å kunne kommunisere godt både munnleg og skriftleg på norsk.
 • Må kunne lese og forstå driftsovervakingssystem og dokumentere skriftleg i våre datasystem.
 • Leiarerfaring frå tilsvarande arbeid.
 • Kjennskap til Kommunen sitt verkeområde.

  

Utdanningsretning:

Fagbrev innanfor mekaniske fag, veg, elektro eller rørleggerfaget, eventuelt annet relevant fagbrev eller andre fag som kan relaterast til arbeidet.

Lang erfaring innanfor nemnde område kan ved vurdering kompensere for manglande utdanning.

Søkjar må vere innstilt på å ta ulike fagkurs knyta til drift- og vedlikehald innanfor skisserte hovudoppgåver.

Godkjend politiattest må leggast fram ved tiltreding.

 

Personlege eigenskapar:

Vi legg stor vekt på gode samarbeidsevner, serviceinnstilling, sjølvstendigheit, allsidigheit,

gjennomføringsevne og fleksibilitet.

 

Vi tilbyr:

 • Løn etter gjeldande tariff
 • Offentleg pensjonsordning KLP
 • Gode forsikringsordningar
 • Dekking av flyttegodtgjersle etter eige reglement.
 • Hjelp til å skaffe bustad

 

Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar.
Askvoll kommune legger vekt på mangfald på arbeidsplassen og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonsnedsetting og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsvilkåra vert tilrettelagde for personar med nedsett funksjonsevne.

Vi gjer merksam på at søkjarar kan verte offentleggjort (offentleg søkjarliste). Søknadar om å verte unnateke offentlegheita må grunngjevast, og vert vurdert fortløpande. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren bli kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste blir gjort offentleg.

 

 • Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  05.05.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6980, ASKVOLL
  ASKVOLL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5688819
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune
 • Oppdatert 16.04.2024