Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Arbeidsleder i 100 % fast stilling ved Nordbyen omsorgssenter

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Vi ser etter deg som har fokus på god matomsorg til eldre og som vil spre matglede. Kjøkkenet på Nordbyen omsorgssenter produserer og leverere samtlige måltider til pasienter og beboere på omsorgssentret, ca 80 p i tillegg til kafedrift på sentret. Kjøkkent har 3,3 årsverk. Kjøkkenet er organisert i tjenesteområdet forpleining som betjener ca 300 hjemmeboende med middag og ca 200 pasienter og beboere på omsorgssentrene med samtlige måltider. Tjenesten består av et felleskjøkken med sentralisert middagsproduksjon, et fellesvaskeri som vasker alt tøy til institusjoner og 6 kjøkken på omsorgssentrene og Rådhuskafeen. Tjenesten har som mål å jobbe aktivt for en god ernæringsomsorg til våre brukere.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsleder på Nordbyen kjøkken har ansvar for daglig drift dvs produksjon av måltider, kaferetter, produksjonsplanlegging, innkjøp og enklere administarsjonsoppgaver. Arbeidsleder har et særskilt ansvar for et godt arbeidsmiljø gjennom god organisering, god kommunikasjon, opplæring og veiledning. Arbeidet skal utføres slik at kjøkkendriften er bærekraftig med tanke på miljø og økonomi. Kjøkkenet skal jobbe aktiv for god ernæringsomsorg og skal være en resurs for avdelingspersonell knyttet til ernæring.

Turnus/dagtid: 37,5 timer/uke med arbeid hver 4.e helg og hellig-/og høytidsdager.

 • Produksjonsplanlegging og innkjøp.
 • Produksjon av måltider inkl dietter og spesialkost.
 • Utarbeide og utvikle mattilbudet, til beboere/pasienter og lunsjgjester med ernæring og bærkraftig fokus. 
 • Veiledning og opplæring til ansatte, vikarer og lærlinger.
 • Forefallende arbeid som renhold, rydding og oppvask. 

 Kvalifikasjoner:

 • Kokk med fagbrev eller tilsvarende kvalifikasjoner.
 • IKT ferdigheter.
 • Initiativ og interesse for faglig utvikling innenfor mat og ernæring.
 • God forståelse for kjøkkenøkonomi og bærekraftig drift.
 • Evne til å arbeide selvstendig og samarbeide med andre ut fra kommunenes verdier: kompetanse, engasjement og respekt.
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet, relevant erfaring, evne sammarbeid, organisering og utvikling vil bli vektlagt.
 • Gode holdninger til arbeidslivet. 

Vi kan tilby:

 • Godt og aktivt arbeidsmiljø, gode systemer og definerte arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til utvikle og tilpasse arbeidet innenfor gitte rammer.
 • Opplæring i fagsystemer og mulighet til faglig utvikling.  
 • Tilsetttingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Bedriftsidrettslag
 • Fokus på lokalt partssamarbeid og systematisk, forebyggende HMS arbeid.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.