Ledig stilling

Kristiansund kommune

Arbeidsleder avløp

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% fast stilling som arbeidsleder avløp ved enhet Kommunalteknikk.

Om enheten/avdelingen

Kommunalteknikk har ansvar for vei/park, vannforsyning, avløp og rensing mv. og har viktige oppgaver på miljø/forurensing og utbygging av teknisk infrastruktur.

VA-avdelingen har delt virksomheten på vannforsyning og avløp, samt avløpsrensing. Virksomheten på avløp har et bredt spekter av oppgaver med ledningsnett, pumpestasjoner, sentralrenseanlegg, andre renseinnretninger og installasjoner på avløpsnettet. Det er et avansert driftsovervåkingsanlegg, samt FDV-system for styring og oversikt. Vaktberedskap inngår.

Arbeidsområder
 • arbeidsledelse og tilsyn
 • stedfortreder for driftsleder
 • aktivitetsplanlegging, rapportering og kontroll
 • oppfølging av FDV og HMS
 • andre relevante oppgaver tilhørende arbeidsområdet
Kvalifikasjonskrav
 • relevant fagutdanning for arbeidsområdet, f.eks. fagbrev som rørlegger, elektriker eller innen 

  automasjon, prosess el.l.
 • IKT-kunnskaper relevant for arbeidsoppgavene

 • sertifikat minimum klasse B

 Ønskelige kvalifikasjoner 
 • relevant yrkeserfaring
 • erfaring med arbeidsledelse
Personlige egenskaper 
 • serviceinnstilt
 • utviklingsorientert
 • strukturert, ryddig og samvittighetsfull
 • andre beskriver deg som en lagspiller

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • ansatte på avløp og avløpsrensing har gode arbeidsforhold med moderne og avansert utstyr
 • høyt fokus på HMS
 • dyktige kolleger og varierte oppgaver å jobbe med
 • gode pensjonsordninger
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.