Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Arbeidsleder

Serviceavdelingen er en sentral servicefunksjon som tilbyr felles støttetjenester på sykehuset. Avdelingen har ansvar for portørtjenester, renhold, avfallshåndtering, arbeidstøy/tekstilforsyning og sengevaskeri. Avdelingen er organisert i Fellestjenester.

Vi søker en arbeidsleder i 100 % fast stilling dagtid.

Arbeidsoppgaver

 • Operativ oppfølging og koordinering av de daglige aktivitetene i Serviceavdelingen (portørtjeneste, sengesentral og renhold)
 • Utarbeidelse av arbeidsplaner for de ansatte, inkludert fraværshåndtering
 • Håndtering av brukerhenvendelser
 • Avviksoppfølging
 • Bestillinger og fakturahåndtering
 • Dokumentasjon og revisjon av prosedyrer og arbeidsinstrukser
 • Utføre delegerte arbeidsoppgaver på vegne av avdelingsleder, inkludert deltagelse i relevante prosjekter

Arbeidsleder er stedfortreder ved avdelingsleders fravær

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant arbeidserfaring med tilsvarende operative arbeidsoppgaver
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Pålitelig, nøyaktig og med stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Fleksibel med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En arbeidshverdag i et hyggelig arbeidsmiljø, med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med et bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter overenskomst med Spekter og organisasjoner
 • God pensjonsordning i KLP