Ledig stilling

Lillehammer kommune

Arbeidskoordinator

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nyopprettet stilling som aktivitetskoordinator/arbeidsleder for tjenesteområde (TO) Meierigården, med helårs tiltaksbase på Stampesletta idrettspark.

Stillingsinnehaver vil ha et særskilt samarbeid med Lillehammer idrettsklubb og driften av klubbhuset. Aktivitetskoordinator/arbeidsleder vil ha ansvar for å lede personer med demens, frivillige og sykmeldte med behov for tilrettelegging.

Stillingsinnehaver må påregne noe kvelds- og helgearbeid.

Meierigården er en del av Sektor Helse og Velferd, og samarbeider med andre tjenester i sektoren som tilbyr dagaktiviteter og forebyggende tjenester som dagsenteret ved Lillehammer helsehus og Aktiv Omsorg. Samarbeidet bygger på prinsipper for personsentrert omsorg og brukermedvirkning, og gjelder innenfor områder som nettverksarbeid, sosial deltagelse og fysisk og mental aktivitet.

Arbeidsoppgaver:

Planlegge, følge opp og rapportere på utendørs og innendørs aktivitetstiltak
Sørge for kvalitet og sikkerhet for brukere, ansatte og frivillige
Motivasjonsarbeid og veiledning av brukere, ansatte og frivillige

Samarbeide med andre relevante kommunale tjenester og Lillehammers frivillighet
Delta i Meierigårdens øvrige relevante tiltak og prosjekter 

Kvalifikasjoner:

Ønskelig med høyskoleutdanning, men krav om minimum relevant fagbrev
Ønskelig med erfaring fra miljørettet arbeid, teambasert ledelse eller erfaring fra arbeid i tverrfaglige team

Ønskelig med kompetanse innenfor demens
Veiledningskompetanse
God skriftlig formuleringsevne
Innsikt, og helst erfaring med personsentret omsorg
Sertifikat (minibuss)
Erfaring i bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper:

Aktiv og engasjert

Selvstendig 
Meget gode kommunikasjonsevner
Teamorientert med meget gode samarbeidsevner  
Løsningsorienter og ansvarsbevisst
Positiv og fleksibel innstilling 

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr:

Meget godt arbeidsmiljø
Dyktige og engasjerte kollegaer
Stor grad av fleksibilitet og selvstendighet
Varierte arbeidsdager og arbeidssteder
Lønn etter gjeldende tariffavtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Deltagelse på faglige konferanser og kurs