Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Applikasjonsansvarlig for regional tjeneste

Offentlig forvaltning

Seksjonen Kliniske fellesapplikasjoner (KFA) har ansvaret for å forvalte pasientjournalsystemet DIPS og Omilon talegjenkjenning for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Seksjonen består av 4 enheter som til sammen består av ca 60 dyktige medarbeidere med helse og IKT-bakgrunn.

Enheten vår består i dag av 11 medarbeidere som sitter spredt på de ulike Sykehuspartner sine lokasjoner i regionen, og mesteparten av arbeidet og samarbeidet oss imellom foregår digitalt. Vi er nå sterkt involvert i prosjektet Regional EPJ modernisering. Prosjektet har som hovedformål å innføre DIPS Arena for alle helseforetak i Helse Sør-Øst og samtidig konsolidere DIPS miljøene fra ti separate installasjoner til én.

Som følge av konsolideringen fra ti til én DIPS applikasjonstjeneste er vi nå ute etter å finne en seniorrådgiver til å gå inn i rollen som applikasjonsansvarlig for den regionale DIPS tjenesten. Dette vil være en sentral og spennende stilling, og man vil få mulighet til å være med å forme teamet som skal jobbe med tjenesten.

Som ansatt hos oss vil du være en del av et team med høy faglig kompetanse, og du vil bidra inn i spennende leveranser og prosjekter som skal forme fremtidens sykehus. Du vil bli tatt godt imot i en enhet med godt samarbeid, mye erfaring og kollegaer som villig deler kompetanse og erfaring for å spille hverandre gode.

Arbeidssted kan være Oslo, Drammen, Porsgrunn, Grimstad eller Fredrikstad. Oppgi i din søknad hvilket arbeidssted som er interessant for deg.  

Arbeidsoppgaver:

Som applikasjonsansvarlig er man ansvarlig for at avtalte ytelser og myndighetskrav på tjenesten blir levert og satt opp iht. gjeldende avtaler og krav.
Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Tett samarbeid med tjenesteansvarlig og tjenesteutvikler på oppgaver som berører tjenesten, eksempelvis synliggjøre behov for SLA-oppgradering og nye behov, eskalere dersom løsning ikke finnes innenfor eksisterende rammer, bidra til å få på plass nye avtaler
 • Gjennomføre samarbeidsmøter med kunde med fokus på rapportering av status på tjenesten
 • Eskalere henvendelser fra interne og eksterne på tjenesten
 • Vedlikeholde Tjenestekatalog og Regional protokoll over behandlingsaktiviteter
 • Gi faglige anbefalinger og godkjenne endringer på vegne av tjenesten
 • Oppfølging av kritiske hendelser og avvik med påfølgende forbedringstiltak
 • Sørge for at tjenesten oppfyller gjeldende krav til sikkerhet og tilgangsstyring

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole/universitet, gjerne innen IKT. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Kjennskap til forvaltning, utvikling eller drift av IKT løsninger
 • Erfaring som prosjektleder/teknisk prosjektleder
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kjennskap til ITIL rammeverk er ønskelig, men ikke absolutt krav
 • Team- og samhandlingskompetanse
 • Erfaring fra helsesektoren vil være en fordel, men ikke absolutt krav
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team 
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Kundeorientert og ansvarsbevisst med gode evner til å bygge og utvikle nettverk og relasjoner
 • Inneha helhetsforståelse av og interesse i tjenestene som leveres
 • Evne til å møte kunder og kolleger med respekt
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Kvalitetsbevisst og endringsvillig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende oppgaver hos Norges største fellestjenesteleverandør
 • Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
 • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for bruk av delvis fleksibelt arbeidssted etter avtale

Noe reisevirksomhet kan påregnes

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25