Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Apotektekniker/Operatør

Offentlig forvaltning

Vil du være en av oss? Vi søker apotektekniker/operatør til vikariat i vår produksjonsavdeling
Sykehusapoteket Bærum består av 4 avdelinger. Vi bidrar til økt pasientsikkerhet ved å være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidrar også til at sykehusenes kostnader forbundet med legemidler holdes så lave som mulig. Vi produserer og leverer legemidler til sykehusene, vi har apotekutsalg for pasienter, pårørende og ansatte, og vi har farmasøytisk rådgivning til helsepersonell og pasienter.

Vi søker nå apotektekniker til vår produksjonsavdeling i et ett-årig vikariat med mulighet for forlengelse. Produksjonen vår omfatter intravenøs ernæring, smerteblandinger, antibiotika og intravenøs cytostatika til pasienter ved Bærum Sykehus, Ringerike Sykehus og Hallingdal sjukestugu. Avdelingen har 12 medarbeidere inkludert avdelingsleder. Hos oss vil du få en stilling med ansvar i et sterkt fagmiljø.

I Sykehusapotekene HF kan du være med å utgjøre en forskjell i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag. Medarbeidere hos oss må kjenne seg igjen i, og identifisere seg med våre verdier; kunnskapsrik, raus og ansvarsbevisst.  

Kvalifikasjoner:

Apotektekniker

Erfaring innen tilvirkning er ønskelig

God norsk muntlig og skriftlig forståelse og fremstillingsevne

Erfaring innen tilvirkning er ønskelig

God norsk muntlig og skriftlig forståelse og fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Systematisk, nøyaktig og liker å jobbe etter rutiner

Evne til å arbeide effektivt og fleksibelt for å yte god service til sykehuset og pasientene 

Trives i et miljø med høyt tempo og takler stressende perioder

Er ansvarlig, selvgående og tar initiativ

Vi tilbyr:

Kompetanseutvikling - vi er opptatt av å utvikle våre ansatte i jobbsituasjoner

HelsePluss  - vi har fokus på ivaretagelse av våre ansattes helse