Åpen søknad

Røros kommune

Kort om søknadsprosessen

Dette er en åpen søknadsdatabase for Røros kommune der åpne søknader kan sendes inn og vil bli registrert i systemet. Røros kommune ønsker at alle åpne søknader registreres her. CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Søkere som sender epost med åpne søknader til postmottaket, vil bli henvist til denne elektroniske søknadsprosessen.

Søknadsdatabasen er kun ment som et digitalt søknadslager der søkerne skal kunne legge inn åpne søknader, og som en database der kommunen kan se etter aktuelle kandidater i ved behov. Det er ingen garanti eller automatikk i at søkere som ligger i denne databasen vil bli vurdert ved aktuelle stillingsutlysninger (gjelder også unntakene som er beskrevet nedenfor). Det er den enkelte søkers ansvar å fortløpende følge med på kommunens nettside ved utlysning av relevante stillinger, samt søke på nytt og direkte på disse stillingene.

Røros kommune foretar ikke direkte rekrutteringer gjennom denne databasen, med noen få unntak. Vi har mulighet til å rekruttere direkte fra databasen når det gjelder:

  • korte, uforutsette vikariat på inntil 6 måneder
  • små, faste deltidsstillinger på inntil 20 %
  • tilkallingsvikarer

For å gjøre en potensiell stillingsmatch lettere er det viktig at du definerer aktuelle eller ønskede arbeidsområder i søknaden din, tar deg tid til å legge inn en utfyllende CV i systemet, samt laster opp attester og vitnemål. 

Nullstilling av søknadsdatabasen

Den åpne søknadsdatabasen vår nullstilles og avsluttes tre ganger i året. Ved nullstilling vil alle søkere få et avslagsbrev og søknader vil blir slettet. Dersom du fortsatt ønsker at søknaden din skal ligge som aktiv i databasen vår må du søke på nytt etter nullstillingen. Det vil da bli lagt ut en ny utlysning som du kan søke på om du fortsatt er på utkikk etter jobb. 

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger» for mer informasjon om dette. CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48191147 eller epost: akd@roros.kommune.no

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Husk å: 
  • definere aktuelle eller ønskede fagområder i søknaden din
  • legge inn søknaden din på nytt ved nullstilling, dersom du fortsatt vil stå som søker
  • fylle inn CV og søknad direkte inn i systemet, ikke kun laste opp vedlegg
  • legge ved attester og vitnemål
  • selv følge med på ledige stillinger som blir lyst ut på våre sider