Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

 Åpen fagstilling i FACT Ung

Offentlig forvaltning

Liker du nybrottsarbeid sammen med andre, er fleksibel, kan tenke alternativt og er trygg på din faglige identitet, da trenger vi deg til å være med på å utvikle FACT Ung i Ringerike.

FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarige og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå. Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.   

FACT Ung på Ringerike er et samarbeidsprosjekt mellom 5 kommuner (Ringerike, Jevnaker, Hole, Modum og Krødsherad ) og Vestre Viken HF. Teamet vil være lokalisert  i Hønefoss, men arbeide ambulant. Vi skal lage et tverrfaglige team bestående av erfaringsspesialist, lege- og psykologspesialist, høyskoleutdannet personell og kontor , med inntil 10 stillinger.

FACT Ung skal yte fleksible tjenester innen ordinær arbeidstid på hverdager, med mulighet for å møte ungdommene og/eller pårørende og andre samarbeidspartnere utover kontortid og hverdager. I hovedsak vil det være ambulant arbeid, for å møte ungdommene der de bor eller oppholder seg.

FACT Ung er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. Oppstart er planlagt første halvår 2022. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken og de 22 kommunene i opptaksområdet. Teamleder vil ha Vestre Viken som arbeidsgiver, og vil samtidig samarbeide med lederlinjene også i kommunene.                                         

Det planlegges 6 FACT Ung-team i Vestre Viken sitt opptaksområde med hver sin teamleder, som skal samarbeide tett i utvikling av FACT Ung. BUPA i Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner i Viken

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre ungdommers medvirkning i sin egen utvikling og behandling
 • Bidra i utvikling og evaluering av teamets arbeid 
 • Rapportering og samhandle med teamleder
 • Samarbeide med pårørende og øvrige tjenesteinstanser 
 • Sikre pasientflyt, dokumentasjon og overholdelse av frister
 • Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Ivareta dokumentasjon i DIPS og andre fagsystemer i henhold til journalforskriften
 • Utføre arbeidsoppgaver som er relevant for din utdannelse og stilling.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med målgruppen enten fra kommune eller helseforetak
 • Kjennskap til offentlig sektor, gjerne fra både kommune og spesialisthelsetjeneste
 • Prosjekt kompetanse er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning eller utdanning innen pedagogikk, gjerne med relevant videreutdanning
 • Må ha IT kompetanse 
 • Søkere må ha førerkort da FACT-arbeidet utføres primært ambulant 

Personlige egenskaper:

 • God relasjonell kompetanse og gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i utviklingsarbeid
 • Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Allsidighet og fleksibilitet
 • Orientert mot å finne løsninger, noen ganger utenfor ordinære rammer
 • Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø
 • Godt humør
 • Personlige egenskaper tillegges stor vekt.         

Vi tilbyr:

 • Å delta i utvikling av et nyt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer
 • Veiledning
 • Fleksitidsordning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige utvikling. Som nyansatt vil du få opplæring og bli godt ivaretatt
 • Leasingbil i arbeidstid  

 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25