Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Åpen fagstilling

Offentlig forvaltning

Ringerike BUP er organisert i BUPA, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. BUPs overordnede målsetting er å tilby utredning og behandling til barn og unge (0-18 år) med alvorlige psykiske lidelser og deres familier/foresatte.

Ringerike BUP har i dag 25 fagstillinger som er besatt av godt kvalifiserte og bredt sammensatte fagfolk.

Stilling som er utlyst vil ha arbeidssted ved enhet ved Ål.
BUP Ål er 1 av 3 enheter ved Ringerike BUP. Vi er 1 psykologspesialist, 3 psykologer, 2 overleger i deltidsstillinger, 1 klinisk spesialsykepleier og 1 sekretær. Vi har et tett samarbeid med de to andre enhetene på Ringerike BUP.

Vi har ansvaret for det polikliniske tilbudet til barn og ungdom i alderen 0-18 år i Hallingdal. Hovedoppgaven for enheten er å undersøke, diagnostisere, gi råd/ veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. For mer informasjon henvises til internettsiden www.vestreviken.no

For å møte økt behov for hjelp til barn og ungdommer, oppretter vi en ny fast stilling, dette er en åpen fagstilling som kan besettes av psykolog, pedagog, sykepleier, sosionomer eller barnevernspedagog.

Arbeidsoppgaver:

 • Behandlers oppgaver vil hovedsakelig være klinisk rettet, men vil også kunne innebære arbeid med utvikling av Ringerike BUP
 • Utredning og behandling av barn og ungdom
 • Fagutviklingsoppgaver i tilknytning til utvikling av behandlingstilbudet ved avdelingen
 • Oppgaver knyttet til konsulentbistand og undervisning av personalet, samarbeidspartnere i førstelinjen og på skoler

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog, pedagog, sykepleier, sosionom eller barnevernspedagog. Det vil være en fordel med klinisk erfaring med barn og ungdom og / eller testkompetanse. 
 • Tilleggsutdanninger innenfor psykoterapeutiske metoder. For søkere med høyskoleutdanning vil det være en fordel med master eller klinisk godkjenning
 • Erfaring med familiebehandling og sosialmedisinsk arbeid med familier i barnevern eller psykisk helsearbeid er ønskelig
 • Det er nødvendig med sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:

 • Interesse for BUP-feltet
 • Interesse for samarbeid med andre instanser, veiledning, konsultasjon og undervisning
 • God evne til å arbeide selvstendig, samt i team
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne og lokal tilknytning vektlegges

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og nysgjerrig tverrfaglig miljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • En hyggelig arbeidsplass med engasjerte medarbeidere som rapporterer om god trivsel, hvor vi vektlegger åpenhet, internt samarbeid og kollegastøtte

 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25