• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  08.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5205027
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
Ledig stilling

Rana kommune

Anskaffelsesrådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rana kommune er en foregangskommune i arbeidet med kommunal økonomisk bærekraft.

Økonomiavdelingen har ansvar for budsjett, finans, analyse, regnskap, lønn, innkjøp, eiendomsskatt, rapportering, plan og styring. Avdelingen ledes av Økonomisjef. Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt teamarbeid med høyt tempo, kompleksitet og variert innhold.

Ønsker du å være pådriver for effektiv bruk av fellesskapets midler? Vi søker en engasjert anskaffelsesrådgiver til 100% fast stilling ved økonomiavdelingen i Rana kommune.

Innkjøp har ansvar for å tilrettelegge for profesjonelle anskaffelser i Rana kommune som sikrer konkurransedyktige vare- og tjenesteleveranser samt effektiv bruk av samfunnets felles ressurser. Dette innebærer blant annet planlegging og gjennomføring av offentlige tilbuds- og anbudskonkurranser og oppfølging av inngåtte avtaleforhold med leverandørforbindelser. Utarbeidelse og oppdatering av interne regelverk, rutiner og system innenfor innkjøpsområdet, samt å bistå med opplæring, veiledning og oppfølging i anskaffelsesprosessene er også en viktig del av ansvarsområdet. Teamet skal bidra til å etterleve og utvikle innkjøpsområdet i tråd med kommunens anskaffelsesstrategi.

Rana kommune er for tiden del av innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Nordland (SIIN), et samarbeid bestående av 21 kommuner. SIIN har ansvaret for samordning og etablering av om lag 20 % av kommunens rammeavtaler.

Gode anskaffelser er avgjørende for å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser, og at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Det er også viktig å løse utfordringer knyttet til klima og miljø, bekjempe arbeidslivskriminalitet og motivere til effektivitet og innovasjon på veien mot å nå FNs bærekraftsmål.

Som anskaffelsesrådgiver i Rana kommune får du være med å påvirke utviklingen og bidra til framtidas løsninger innenfor et spennende fagfelt

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

 • Koordinere, gjennomføre og sikre fremdrift i anskaffelsesprosesser.
 • Sikre oppfølging av regelverk og rammebetingelser ved anskaffelser.
 • Kontraktforvaltning og oppfølgning av avtaleportefølje.
 • Rådgivning og opplæring innenfor fagområdet.
 • Drive utviklingsarbeid - etablere og vedlikeholde kommunens verktøy innenfor innkjøpsområdet. Herunder strategier, håndbøker, systemer for innkjøp med mer.

Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

 • 3-5 års høyere relevant utdanning, for eksempel innenfor økonomi og administrasjon/ledelse, rettsvitenskap eller ingeniørfag. Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • IT kompetanse og interesse for digitalisering.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring med offentlige anskaffelser og kjennskap til relevant lovverk
 • erfaring med relevant IKT-programvare
 • erfaring fra prosjekt- eller prosessledelse er en fordel
 • kjennskap til offentlig forvaltning og politisk styrte prosesser

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en rådgiver med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som kan sette seg inn i nye områder raskt. Det er en fordel om du er:

 • nysgjerrig og nytenkende og har blikk for både de store linjene og de viktige detaljene
 • selvstendig og har fremdrifts- og gjennomføringsevne
 • strukturert og har svært gode analytiske ferdigheter
 • god til å samhandle, både i team og med organisasjonen for øvrig
 • utviklingsorientert – ser morgendagens løsninger

Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:

 • samfunnsaktuelle oppgaver nær viktige beslutningsprosesser både administrativt og politisk
 • spennende og omfattende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø
 • stillingen gir god anledning til videreutvikling av eget arbeidsfelt
 • fleksibel arbeidstid

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som må legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Linn Carina Utsi tlf.: 411 084 31 eller epost: linncarinautsi@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 08.06.2023

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  08.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5205027
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune