Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anleggsgartner

Offentlig forvaltning

Vi søker en person som liker å jobbe med park og hageanlegg. På sykehuset i Kristiansand har vi store uteområder som trenger vedlikehold. Avdelingen vår består av 10 personer som er opptatte med å vedlikeholde bygningsmasser og uteområder, og vi jobber tett med andre fagfelt for å ivareta dette. Til sammen er vi cirka 30 stk. i Teknisk avdeling, i tillegg til at vi har rammeavtaler med flere aktører. Du vil bli en del av dette teamet, med hovedoppgaven å drifte uteområdene sammen med de 2 som allerede holder på med dette.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Jobben har et bredt omfang av arbeidsoppgaver, slik som vedlikehold og drift av parkanlegg, skog, veier og parkering, samt utstyr i forbindelse med dette. Det vil også kreve brøyting på dagtid på vinterstid, samt at det ved behov kan tiltres i brøytevakt-ordningen på sykehuset. Det er flere områder som skal driftes, og noen av disse områdene satses det tungt på skal være en del av behandlingen som utføres her på sykehuset. Disse områdene krever ekstra oppmerksomhet for å ivareta funksjonen.

Kvalifikasjoner:

  • Vi ser etter en person som har mulighet og kompetanse for å kunne jobbe bredt, dvs. kan utføre flere forskjellige typer arbeidsoppgaver. Å drifte uteområdene betyr at alle oppgavene som kreves må ivaretas, alt fra luking og gressklipping, til tyngre oppgaver som etablering av nye uteområder, samt å drifte parkeringsanlegg, veier og skog. Det forventes også at man kan samarbeide med eksterne aktører som er innleid for å gjøre en jobb på sykehuset.
  • Fagbrev relatert til arbeidsoppgavene kreves, f.eks. fagbrev som anleggsgartner, gartner eller lignende.
  • Sertifikat klasse B, samt sertifikat for traktor med høy hastighet kreves, (eventuelt må en være villig til å ta dette etter ansettelse).
  • Må kunne beherske det norske språket meget godt, både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper:

Sykehuset har mange behov som skal ivaretas, og vi skal i hovedsak tilrettelegge for en sårbar gruppe i samfunnet. Egenskaper som samarbeidsevne, medfølelse, diskresjon, det å være oppmerksom på andre, samt villighet til å stå på i perioder når det trengs, er svært viktig. Det er også mange viktige funksjoner som skal fungere, så viktige egenskaper her vil være at en er til å stole på, arbeidsom, ansvarsbevisst og målrettet.

Vi tilbyr:

  • Arbeidet som skal utføres er givende, og avdelingen vår består av positive og arbeidsomme personer, som har omtanke for hverandre, og som samarbeider tett for å gjøre en viktig jobb.
  • Det tilbys gode pensjonsordninger og lønn etter avtale.
  • Vi har treningsrom som ansatte kan benytte, og fast opplegg for spinning på vinterhalvåret.
  • Dette er en sikker jobb med god oppfølging og ordnede forhold når det gjelder arbeidsmiljø.
  • Mulighet for å tiltre i brøytevaktordning når det blir anledning for det.