• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  21.06.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3906901
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Anleggsgartnar - 100% vikariat - Drift og Vedlikehald

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Alver kommune søkjer etter ein anleggsgartnar med fagbrev. stillinga er eit vikariat som varar i eit år, med tiltredning snarast.  Arbeidsoppgåvene vil dreie seg om vedlikehald av uteområde ved kommunen sine bygg, idrettsanlegg, grøntareal og elles kommunale eigedomar. Etter kommunesamanslåinga ble anleggsgartnarane ein del av eit større fagmiljø innan tenesteområde drift og vedlikehald. Oppmøtested vil variere etter kommunens behov.

Arbeidsoppgåver

 • Dagleg drift av grøntområde rundt kommunale bygningar og anlegg, samt kommunale friområde.
 • Dagleg drift og forvaltning av kommunen sine idrettsanlegg.
 • Skjøtsel og vidareutvikling av kommunen sine grøntanlegg. Eksempel på oppgåver kan vere mindre terrengarbeid, etablering av dekker, beplantning, mm.
 • Vedlikehald av driftsutstyr.
 • Anna forefallande arbeid på eigedomseininga, t.d snørydding/salting/strøing i vintersesongen.
 • Tidvis kan det vera aktuelt å delta i rigging i samband med arrangement på kommunen sine idrettsanlegg. 

Kompetansekrav 

Vi ser etter ein kandidat som kan vera ei drivkraft i arbeidet. Du ønskjer å ta ei aktiv rolle både i planlegginga av dagleg arbeid og vidareutvikling av anlegga, inkludert utarbeiding av planar som t.d. vedlikehaldsplanar og skjøtselsplanar.

 • Du har fagbrev som anleggsgartnar. Relevant erfaring og kompetanse kan vega opp for formell kompetanse.
 • Du har dei nødvendige sertifikata og kurs for utstyr som vert nytta.
 • Du er allsidig, fleksibel og rask til å setta deg inn i nye arbeidsoppgåver.
 • Du er ein open og ærleg lagspelar med gode kommunikasjonsevner.
 • Du ser verdien i gode HMS-rutinar.

Vi tilbyr

 • Løn etter tariffavtale
 • God pensjonsordning

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. 

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  21.06.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3906901
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune