Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anestesisykepleiere - alltid tilstede        Radiumhospitalet

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Radiumhospitalet er Norges ledende kreftsykehus med lokale, regionale og nasjonale funksjoner. Videreutviklingen av sykehuset som et spesialisert kreftsykehus er i full gang. Nytt Radiumhospital, rett ved siden av gammelt bygg, skal være i drift fra 30.april 2024. Aktiviteten skal trappes opp, og nytt bygg vil blant annet bestå av 10 splitter nye operasjonsstuer, nye røntgen- og intervensjonsrom, samt Norges første protonsenter.   

På veien inn i nytt sykehus må det gjøres endringer på mange nivåer slik at vi er klare for overflytning og drift i nye lokaler. Et tiltak for å heve beredskap og akuttfunksjoner på Radiumhospitalet er overgang fra dagens ordning med hjemmevakt natt og helg til døgnkontinuerlig tilstedeværelse av anestesisykepleier i tredelt turnus. Dette ønsker vi å komme i gang med så raskt som mulig etter rekruttering og opplæring og før innflytning i nytt bygg. For å få dette til må vi øke vår bemanning og minimum ansette 3,5 anestesisykepleiere i faste stillinger.

Seksjon Radiumhospitalet har ansvar for anestesi til pasienter som utredes og behandles for kreftsykdom i mage/tarm, urinveier, gynekologi, ben og bløtvev samt plastikkirurgi. I tillegg er barn som får strålebehandling i anestesi en del av vår anestesivirksomhet. Denne virksomheten vil øke med nytt protonsenter. Vi utfører anestesi på alt fra korte inngrep og undersøkelser til langvarige, komplekse og tverrfaglige inngrep. Operasjonsavdelingen har også to stuer med robotkirurgi. Anestesisykepleierne har en selvstendig funksjon når det gjelder vaskulær aksess, inkludert innleggelse av Picc-line.

Her kan du ta en kikk på vårt nye sykehus: Nye Radiumhospital - Oslo universitetssykehus

Som ansatt i vår seksjon blir du en del Avdeling for anestesisykepleie ved OUS. Avdelingen har høyt kvalifiserte og engasjerte anestesisykepleiere ved 8 seksjoner lokalisert ved Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen tilrettelegger for et godt fagmiljø gjennom egne fagstillinger, opplæring for nyansatte og eget kompetanseprogram med miniseminarer og kompetanseuke. 

 Er du kvalitetsbevisst, tar utgangspunkt i pasientens behov og har gode samarbeidsevner? Har du evne til å inspirere, tenke nytt og opprettholde et utviklende, godt arbeids- og fagmiljø? Ja, da er du den rette søker. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale. 

Ved nyansettelser kreves gyldig politiattest i henhold til Helsepersonell-loven §20a.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Anestesisykepleie til pasienter som skal gjennomgå kirurgiske inngrep, undersøkelser og behandling som krever anestesi
 • Følge arbeidsinstruks og rutiner
 • Veilede studenter i praksis
 • Engasjement når det gjelder planlegging og innflytning i nytt sykehus

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode kunnskaper i norsk 
 • Videreutdanning i anestesisykepleie 
 • Erfaring fra lignende arbeidssted vektlegges, men nyutdannede er hjertelig velkommen til å søke 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Selvstendig
 • Problemløsende
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Evne til omstilling og nytenkning

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • Opplæringsløp over 8-12 uker etter behov og erfaring
 • Fagutvikling i henhold til kompetanseprogram og studietid innbakt i grunnturnus
 • Godt sosialt arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt med god kollegastøtte
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • En sentralt plassert arbeidsplass på vestsiden i Oslo med gode kollektivforbindelser
 • En reise mot nytt og moderne sykehus våren 2024
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag og satsing innen kreftbehandling og forskning
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning