Anestesisykepleiere

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken disponerer to sengeposter, dagkirurgisk post, operativ enhet, tolv operasjonsstuer og poliklinikk. Det arbeides bevisst og målrettet med sykepleiefaglig utvikling, hvor den enkelte medarbeider er med i utviklingsarbeidet. 

Anestesiavdelingen er i stadig vekst, og vi er på utkikk etter dyktige medarbeidere. Nå søker vi: 

Anestesisykepleiere  i 100  % fast stilling og vikariat. (Det er også mulighet for redusert stilling.)

Ved anestesienheten er det 27 anestesisykepleierstillinger og 12 anestesileger. Det gis anestesiservice ved planlagte operasjoner, vesentlig innenfor ortopedi og øre-/nese-halskirurgi. Barn utgjør en stor del av ØNH-pasientene. Videre gis det service til sykehusets øvrige avdelinger ved akutte situasjoner.

Vårt fagmiljø er faglig stimulerende, oversiktlig og trivelig. Vi tilbyr introduksjonsprogram med kontaktsykepleier og stort fokus på fagutviklingsmuligheter. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og bidra til å opprettholde et fint miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i anestesisykepleie
 • Ønskelig med to års relevant praksis, men ikke et krav
 • Faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Gode lønnsvilkår
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Ta kontakt med avdelingssykepleier Kjell Arve Johnsen på telefon 909 41 462 hvis du ønsker flere opplysninger om stillingen.