Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anestesisykepleier, faste stillinger

Offentlig forvaltning

Anestesiavdelingen Hamar er underlagt akuttmedisinsk avdeling i divisjon Elverum-Hamar.

Vi gir anestesi til karkirurgiske, gastrologiske, urologiske samt mamma- og endokrine operasjoner, i tillegg til egen dagkirurgisk enhet. Vi gir anestesi til pasienter som opereres med Davinci robot. Vi bistår med anestesiservice til bildediagnostisk avdeling,  gastrolab og vi er med i  traumeteam.

Anestesiavdelingen deltar i ambulanseutrykninger/transport.

Vi er en meget aktiv avdeling med 24 i turnus med vakt hver 4. helg, i tillegg til fagsykepleier og avdelingssykepleier.

Vi har følgende stillinger ledig:
Anestesisykepleier, 100% fast. Ledig f.o.m. 01.10.2024.

Anestesisykepleier, 75% fast. uten helg. Ledig f.o.m. 01.09.2024. 

Hvis det blir flere ledige stillinger innen søknadsfristen, vil det bli vurdert å ansette fra samme søkermasse.

 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • For stillingen kreves det dokumentert videreutdanning i anestesisykepleie

Personlige egenskaper:

 • Være en aktiv bidragsyter til og arbeide med- og for et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsferdigheter
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Faglig engasjement og evne til samhandling
 • Fleksibel og proaktiv
 • Må ha en tydelig serviceinnstilling 
 • Ærlig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt ved utvelgelsen

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.