Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anestesisykepleier Dagkirurgi Rikshospitalet  Fast stilling.

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en arbeidsplass i utvikling som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon: “ Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling“. De kommende år vil  Oslo universitetssykehus bli utrolig spennende. Vi er på vei mot nye sykehusbygg, der vi skal utvikle en arbeidsplass som ivaretar både pasientene, pårørende og ansatte. http://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nye-oslo-universitetssykehus/nye-rikshospitalet

Anestesiseksjonene har ansvaret for anestesiservice ved Oslo universitetssykehus.

Det gjennomføres ca. 65000 anestesiseanser i året.

Ved avdeling for anestesisykepleie på OUS har vi høyt kvalifiserte og engasjerte anestesisykepleiere. Det er 8 seksjoner lokalisert ved Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Seksjonene utøver anestesisykepleie til alle fagområder innen akutt behandling, kirurgi og intervensjonsbehandling. En tredjedel av pasientene ved seksjonene på Rikshospitalet er barn.
Vår hverdag er aktiv og spennende med et godt arbeidsmiljø. 

Avdelingen tilrettelegger for et godt profesjonelt fagmiljø gjennom egne fagstillinger, opplæring for nyansatte og eget kompetanseprogram med miniseminarer og kompetanseuke. Avdelingen har mange studenter i anestesisykepleie, en tett og god oppfølging av disse er viktig for oss. Er du kvalitetsbevisst, tar utgangspunkt i pasientens behov og har gode samarbeids evner? Har du evne til å inspirere, tenke nytt og opprettholde et utviklende godt arbeids- og fagmiljø? Ja, da er du den rette søker. Du vil bli del av et spennende miljø, faglig og sosialt, ved landets største avdeling for anestesisykepleie.

Dagkirurgisk enhet er en avdeling med 5 operasjonsstuer, der vi utfører anestesi til både barn og voksen innenfor fagområder øre, nese-og halskirurgi, plastikk kirurgi, nevrokirurgi og ortopedi. Her vil du få muligheten til å kunne arbeide både selvstendig og sammen med gode kolleger i et lite og godt arbeidsmiljø, der vi vektlegger en hyggelig stemning med tillit, åpenhet og respekt. Med den gode kommunikasjon imellom operasjon og post operativ har vi en fin helhetsopplevelse sammen med våre pasienter.

Arbeidstiden på dagkirurgisk avdeling vil være på dagtid med fri i jul, påske og alle bevegelige helligdager samt mellomdager.
Vi kan tilby fast stilling eller vikariat med oppstart etter avtale. Vikariatet har gode muligheter for forlengelse eller fast ansettelse. Erfaring som anestesisykepleier vektlegges. Nyutdannede er hjertelig velkommen til å søke. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.

Vi har egen Instagram profil som gir et innblikk i vår hverdag Anestesisykepleierne_seksjon3  https://instagram.com/anestesisykepleierne_seksjon3?igshid=MzRlODBiNWFlZA

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning/mastergrad i anestesisykepleie
 • Erfaring fra lignende arbeidssted vektlegges, nyutdannede er hjertelig velkommen til å søke
 • Ved nyansettelser kreves gyldig politiattest i henhold til Helsepersonell-loven §20a. 

Personlige egenskaper:

 • Har evnene til å jobbe på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives i å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Strukturert og fleksibel
 • Selvstendig og problemløsende
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Må trives i et aktivt miljø      
 • Evne til omstilling og nytenkning
 • Gode kunnskaper i norsk

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Høyt faglig nivå
 • Opplæring etter behov og erfaring
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Fagutvikling i henhold til kompetanseprogram
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag