Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anestesisykepleier 80 % stilling 

Offentlig forvaltning

Anestesiavdelingen er en del av akuttmedisinsk avdeling som i tillegg består av enhetene akuttmottak, intensiv og ergo/fysioterapi.
Vi bistår innen fagfeltene gastrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, ortopedi, øye, nevrologi, gastro-/koloskopier og radiologi. Divisjon Lillehammer har områdefunksjon innen fagfeltene nevrologi og gynekologi/obstetrikk (kvinneklinikk). Vi har egen nyfødt intensiv-, barne- og ungdomsavdeling. Operasjonsavdelingen har 9 operasjonssaler i tillegg til egen dagkirurgisk enhet med 4 operasjonsstuer.

Sykehuset har ca. 230 traumemottak i året.

Anestesisykepleier 80 % fast stilling ledig f.o.m. 02.09.2024

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige vikariater eller faste stillinger vil tilsetting bli foretatt av samme søkermasse.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med videreutdanning i anestesisykepleie

Personlige egenskaper:

 • Høyt faglig engasjement, gjerne erfaring fra fagområder anestesiavdelingen bistår
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Evne til å omstille seg raskt i en travel avdeling
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Interesse for akuttmedisin og fagutvikling
 • Løsningsorientert, nøyaktig og strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Like utfordringer
 • Bidra til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver
 • Fagdager i turnus
 • Regelmessig BEST-øvelser
 • KITS kurs
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår i KLP
 • Fantastiske turområder både sommer og vinter

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.