Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anestesisykepleier

Offentlig forvaltning

Anestesienheten er en del av AIO-avdelingen, Kristiansand. Ved Anestesienheten utføres det ca. 10 000 anestesier årlig. Operasjonsavdelingen har 13 operasjonsstuer.

Det er ledig 100 % fast stilling som anestesisykepleier. Tiltredelse etter avtale.

Arbeid for tiden 4. hver helg.

Ved intern tilsetting kan andre stillinger/stillingsstørrelser bli ledig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som sykepleier
  • Det kreves spesialutdanning i anestesisykepleie

Personlige egenskaper:

  • Enheten vektlegger faglig engasjement, tverrfaglige samarbeidsevner, fleksibilitet og godt humør
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

  • Et godt arbeidsmiljø, faglig og sosialt
  • Variert arbeidsdag med faglig bredde i team