Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Anestesisykepleier, 100% fast

Offentlig forvaltning

Anestesiavdelingen Hamar er underlagt akuttmedisinsk avdeling i divisjon Elverum/Hamar HF.

Vi gir anestesi til karkirurgiske, gastrologiske, urologiske samt mamma- og endokrine operasjoner, i tillegg til egen dagkirurgisk enhet. Vi gir også anestesi til pasienter som opereres med Davinci robot. Vi bistår også med anestesiservice til bildediagnostisk avdeling og gastrolab. Vi har også traumefunksjon.

Anestesiavdelingen deltar i ambulanseutrykninger/transport.

Vi er en meget aktiv avdeling med 24 i turnus med vakt hver 4. helg, i tillegg til fagsykepleier og avdelingssykepleier.

Vi har følgende stillinger ledig:
Anestesisykepleier 100% fast. Ledig f.o.m. 01.09.2023.

I tillegg kan det bli ledig 75% vikariat. 

Hvis det blir flere ledige stillinger innen søknadsfristen, vil det bli vurdert å ansette fra samme søkermasse.

 

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med kjennskap til EPJ
 • For stillingen kreves det dokumentert videreutdanning i anestesisykepleie

Personlige egenskaper:

 • Være en aktiv bidragsyter til og arbeide med- og for et godt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsferdigheter
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Faglig engasjement og evne til samhandling
 • Fleksibel og proaktiv
 • God fysisk og psykisk helse
 • Må ha en tydelig serviceinnstilling 
 • Ærlig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt ved utvelgelsen

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.