Andre gangs utlysning: Prosjektleder for skog- og vegpådriving i Namdal skognettverk

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fra 2008 har det i Namdalen vært ulike prosjekt med det formål å øke aktiviteten i skognæringen i regionen. Med Namdal regionråd som prosjekteier og Grong videregående skole som prosjektansvarlig avsluttes pågående prosjekt i desember. Med dette lyses det ut ny stilling som prosjektleder for skog- og vegpådriving i Namdalen i to år, med mulighet for forlengelse.  

Snarlig tiltredelse.

For utfyllende opplysninger om stillingen kontakt Bernt Fridtjof Mølnvik: 934 27 460

Arbeidsoppgaver:

Aktivitetsfremmende skog- og vegpådriving med fokus på skogeier, i samarbeid med kommunene og øvrige skogaktører.
Delta i utviklingsprosjekter i skognæringen
Økonomistyring av prosjektet
Nettverksbygging mellom ulike aktører i næringen
Rapportering og saksforberedelse til styringsgruppen
Faglig ansvar for innleid personale
Samarbeid med skolens skogbruksutdanning
Bidra i arbeidet med å få en varig ordning for skog- og vegpådriving

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning innenfor skogbruk
Relevant erfaring med ledelse og økonomistyring av prosjekter  
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner  
God kunnskap og forståelse for hele verdikjeden knytta til skog
Erfaring med bruk av GIS, og generell bruk av digitale hjelpemidler
Om du har omfattende og relevant erfaring, kan det kompensere for manglende formell utdanning.  

Personlige egenskaper:

Har evne til å skape relasjoner, og å samarbeide på tvers av faglig bakgrunn  
Er initiativrik og har evnen til å arbeide selvstendig
Er fleksibel og evner å prioritere mellom oppgaver i hektiske perioder 
Bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

En jobb med utstrakt kontakt med skogeier i felt, og andre samarbeidspartnere
Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, både faglig og sosialt 
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger